300 mln zł wypłacone w pięciu równych transzach trafi do kasy pasażerskiego przewoźnika kolejowego we wrześniu. PKP InterCity będzie kolejne transze obligacji wykupywać co rok przez pięć kolejnych lat.Emisja jest niepubliczna.

– Chętnych do przeprowadzenia emisji było pięć banków, w tym jedno konsorcjum – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP InterCity. – Jeden z nich chciał przeprowadzić emisję publiczną, jednak jego oferta była dla nas dużo mniej korzystna niż ta, którą wybraliśmy – dodaje. Nie chce podać wysokości oprocentowania papierów, zasłaniając się tajemnicą handlową.Pozyskane z emisji środki mają zostać przeznaczone na remont i modernizację taboru, w tym lokomotyw, które InterCity otrzyma od PKP Cargo. Ta ostatnia inwestycja ma pochłonąć do jednej trzeciej pozyskanych środków.

InterCity jest pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, który wykorzystał emisję obligacji do pozyskania środków na realizację planu inwestycyjnego. W ciągu kilku lat na zaplanowane wydatki będzie potrzebować 2,7 mld zł. Do 2011 roku spółka chce kupić m.in. 17 nowych wagonów, 20 tzw. składów zespolonych oraz kilka nowych lokomotyw. W planach jest również gruntowna modernizacja 240 obecnie używanych przez przewoźnika wagonów. Oprócz emisji obligacji środki będą pochodzić z funduszy unijnych, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego i debiutu giełdowego planowanego na 2009 rok.

Od kilku dni spółka dysponuje kredytem na rachunku bieżącym w wysokości 80 mln zł. Ma jej to pomóc utrzymać płynność finansową.