Tam odbędzie się wiec i przekazanie petycji wojewodzie śląskiemu, Zygmuntowi Łukaszczykowi. Podczas demonstracji i wiecu górnikom będą towarzyszyć m. in. kukły przypominające prezesów spółek węglowych. Po zakończeniu wiecu manifestanci przejdą przed siedzibę Katowickiego Holdingu Węglowego, na ul. Damrota, gdzie nastąpi rozwiązanie manifestacji.

Decyzję o organizacji demonstracji podjęli na początku marca szefowie 11 górniczych central związkowych. Bezpośrednimi przyczynami protestu są: realny spadek płac we wszystkich spółkach węglowych, dramatyczna sytuacja finansowa Katowickiego Holdingu Węglowego, pogarszający się

stan bezpieczeństwa w kopalniach oraz szkodliwe działania rządu wobec branży węglowej.

Górnicy sprzeciwiają próbie pośpiesznej prywatyzacji spółek węglowych, przede wszystkim Jastrzę?skiej Spółki Węglowej, która ma debiutować 30 czerwca 2011 r. na GPW bez emisji nowych akcji.

„Górnicy protestują przeciwko projektom ustawowych zmian dotyczących m.in. przekazania nadzoru właścicielskiego nad spółkami węglowymi z resortu  gospodarki do resortu skarbu państwa, przeciwko zmianom w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, które mogą doprowadzić do upadłości branży oraz przeciwko planom wprowadzenia akcyzy na węgiel. Domagają się też od

rządu zdecydowanych działań w sprawie niekorzystnych dla górnictwa i innych gałęzi polskiej gospodarki zasad wprowadzania pakietu klimatyczno-energetycznego" – czytamy w oświadczeniu śląskiej Solidarności.

Udział w manifestacji potwierdził szef Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda.