Celem GDDKiA jest osiągnięcie poniżej 10 proc. wyników negatywnych w całości wykonywanych próbek badawczych. W pierwszym półroczu poniżej tego poziomu udało się zejść czterem firmom (są to Doprastav, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy, Heilit + Woerner Budowlana oraz Intop).

W wypadku kolejnych pięciu generalnych wykonawców udział złych próbek nie przekroczył zaś 15 proc. W tym gronie znaleźli się Sando Budownictwo Polska, Budimex, Skanska, Polimex-Mostostal i Strabag. Tych dziewięciu wykonawców osiągnęło wyniki oceniane przez GDDKiA jako dobre.

Poprawę, czyli wzrost udziału dobrych próbek wśród wszystkich zbadanych zanotowały Budimex i Sando Budownictwo. W I kwartale 2013 r. pierwsza z tych firm miała 15,4 proc. złych wyników, obecnie jest to 11,1 proc. W wypadku drugiej firmy udział złych próbek spadł z 15,8 proc. do 10,8 proc. Jako jedyny z czołówki swoje wyniki pogorszył Strabag, ale mimo to udało mu się utrzymać miejsce w gronie najlepszych wykonawców.

W wypadku czterech spółek udział złych próbek przekroczył 25 proc. Są to Boegl a Krysl, PORR Polska, Eurovia Polska i Bilfinger Infrastructure. W wypadku ostatniej z tych firm udział złych próbek okazał się wyższy o 50 proc.

W I kwartale liczba próbek niespełniających wymagań stanowiła 18,8 proc. zbadanych. W całym pierwszym półroczu spadła do 16,3 proc.