Zdaniem polityka tak ważna i właśnie strategiczna dla państwa spółka, która przynosi ogromne zyski dla skarbu państwa, a co więcej jest także właścicielem potężnych bogactw naturalnych powinna znajdować się na liście strategicznych spółek dla Polski.

Kuchciński zapowiedział w Legnicy, że jeśli PiS będzie miał na to wpływ i dojdzie do władzy w czasie najbliższych wyborów parlamentarnych to KGHM Polska Miedź S.A. zostanie wpisana na listę strategicznych dla Polski firm.

Ma to niezwykle ważne znaczenie formalne, gdyż zgodnie z prawem wobec firm znajdujących się na tej liście Skarb Państwa ma szczególne uprawnienia czyli możliwość zgłaszania sprzeciwu wobec uchwał Zarządu takiej spółki, gdy np. w niewłaściwy sposób gospodaruje on majątkiem przedsiębiorstwa.

KGHM został usunięty z tej elitarnej listy kilka lat temu, gdyż według unijnych przepisów działa w sektorze gospodarki, który nie ma znaczenia dla porządku publicznego czy bezpieczeństwa, a jej produkt nie ma charakteru strategicznego i można go nabyć na międzynarodowych rynkach zewnętrznych.

Obecnie na liście strategicznych dla Polski spółek jest 13 firm.