Na początku 2014 roku rolnicy powinni więcej dostać za zboża m.in. dlatego, że krajowe zapasy zbóż na początku sezonu 2013/2014 były mniejsze niż przed rokiem o około 1 mln ton (zmniejszyły się też zapasy w UE o 8 mln to do 21 mln ton).

Szacuje się, że zbóż w kraju zebrano około 24,1 mln ton (pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta) tj. o 1,3 proc. mniej niż w roku ubiegłym.

Te i inne czynniki pozwalają przypuszczać ekspertom ARR, że tona pszenicy konsumpcyjnej w marcu 2014 roku będzie kosztować na poziomie 730 – 790 zł., a żyta około 500 – 540 zł za tonę.

Rolnicy powinni więc odczuć przynajmniej lekką poprawę w skupach.

Jak podaje ARR wysokość cen żywca wieprzowego jest obecnie odzwierciedleniem słabnącego popytu w kraju na ten rodzaj mięsa. A to spowodował, że zmniejszyło się pogłowie świń, które w połowie roku liczyło około 11,1 mln sztuk (mniej o prawie 4 mln mniej niż rok wcześniej).

Zdaniem ekspertów ARR na wysokość cen skupy żywca wieprzowego w Polsce będą też miały wpływ ceny tego mięsa w UE oraz kurs złotego w relacji do euro. I dlatego w marcu 2014 roku za kg żywca wieprzowego rolnik może otrzymać około 5,50 do 5,90 zł.

Nieco lepiej jest z wołowiną, bo rośnie ilość bydła opasowego, która w czerwcu br. kształtowała się na poziomie około 1,4 mln sztuk tj. (więcej o 5,8 proc. niż rok wcześniej).

Jednak w kraju zmniejsza się ilość spożycia tego gatunku mięsa. Między innymi z tego powodu popyt importowy będzie sprzyjał utrzymaniu się wysokich cen skupu bydła w kraju. Jednak wzrastająca konkurencja na rynku będzie powstrzymywała wzrost cen wołowiny.

Dlatego w marcu 2014 roku rolnik za kg żywca wołowego może otrzymać około 6,10 – 6,50 zł.

Zaś za kg młodego bydła rzeźnego 6,30 – 6,70 zł.

Nieco wyższa ma być także cena brojlerów, bo może wzrosnąć w marcu 2014 roku do 4,20 zł za kg.