Fundusz przeznaczy pieniądze na zrefundowanie realizacji projektów, które pozwolą na zastępowanie surowców pierwotnych wartościowymi odpadami, ograniczą wytwarzanie odpadów w firmach oraz zmniejszą energochłonność i wodochłonność procesów technologicznych w czasie produkcji.

Pieniądze dla przedsiębiorców na tego rodzaju przedsięwzięcia trafią z programu: „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach".

W tym roku na te cele NFOŚiGW przeznaczył jak dotąd 14,5 mln zł. Jednak może okazać się, że będzie ich dużo więcej bowiem jeszcze niedawno w planach Funduszu na tego rodzaju projekty było zaledwie 300 tys. zł.

NFOŚiGW zapowiada, że umowy do zrealizowania w ramach powyższego programu będą podpisywane najpóźniej do 30 czerwca 2014 r.