To należność za roboty budowlane wykonane żurawiami gąsienicowymi Herkulesa. Wyrok nie jest prawomocny i istnieje możliwość odwołania się od niego.

Herkules działa na rynku obsługi sprzętowej inwestycji i logistyki budowlanej - usług dźwigowo-transportowych oraz elementów zaplecza budowy. W pierwszym półroczu 2014 r. spółka na poziomie skonsolidowanym miała 46,42 mln zł przychodów wobec 47,22 mln zł rok wcześniej. Grupa odnotowała 2,54 mln zł zysku netto wobec 1,96 mln zł zysku przed rokiem.

W DM BPS podkreślają, że informacja jest pozytywna dla Herkulesa, ale dodają, że dopóki wyrok nie jest prawomocny, to spółka nie może odwrócić odpisu aktualizującego związanego z tym sporem. - Dlatego przewidujemy, że dodatkowy zysk z tego powodu może być zaksięgowany dopiero w 2015 roku - zaznaczają w DM BPS.