Ostatnim zamkniętym projektem jest przedsięwzięcie firmy z sektora lotniczego MTU Aero Engines Polska warte 13,8 miliona euro. Inwestor zadeklarował utworzenie 50 nowych miejsc pracy. W sumie Agencja podpisała w pierwszych trzech miesiącach roku umowy z ośmioma inwestorami. Zaplanowali oni zatrudnienie łącznie 2,6 tysiąca pracowników. Jak wcześniej, także w pierwszym kwartale dominują sektory: nowoczesnych usług dla biznesu, badawczo-rozwojowy, ICT, motoryzacyjny, lotniczy, elektroniczny i AGD.

Obecnie PAIIZ negocjuje w sumie 170 potencjalnych inwestycji zagranicznych mogących ulokować się w Polsce. Najwięcej projektów pochodzi z branży BPO oraz motoryzacyjnej – po 32 przedsięwzięcia. Coraz szybciej rozwija się sektor badań i rozwoju, w którym może się pojawić 19 nowych inwestycji. Z branżą lotniczą trwają rozmowy w sprawie 13 inwestycji, ze spożywczą – w sprawie 12. Wartość aktualnie obsługiwanych przez PAIIZ projektów przekracza 3 miliardy euro, a liczba miejsc pracy, które w przyszłości mogą stworzyć inwestorzy sięga 30 tysięcy.

Ze względu na pochodzenie kapitału, niezmiennie na pierwszym miejscu pozostają Stany Zjednoczone. PAIiIZ prowadzi aktualnie 48 amerykańskich projektów inwestycyjnych o łącznej wartości blisko 940 mln euro, które w przyszłości mogą stworzyć ponad 6,6 tys. nowych miejsc pracy. Drugie miejsce wśród projektów Agencji zajmują inwestorzy z Niemiec – 29 inwestycji (429,7 mln euro, 4751 nowych miejsc pracy). Na kolejnym miejscu znajdują się inwestorzy z Francji (11 projektów), Włoch (10 projektów) oraz Japonii (9 projektów).

W całym roku ubiegłym Agencja podpisała 54 umowy inwestycyjne o wartości ponad 1,8 miliarda euro. To blisko dwa razy więcej niż wartość nakładów zaplanowanych w 2013 roku. W podpisanych umowach zagraniczni inwestorzy zobowiązali się do utworzenia 8788 nowych miejsc pracy. To z kolei mniej niż rok wcześniej, gdy plany zatrudnieniowe zakładały powstanie przeszło 18,9 tys. miejsc pracy.

Kryzys mocno spowolnił napływ inwestycji zagranicznych. Według ONZ-owskiej agendy ds. handlu i rozwoju UNCTAD, w 2013 roku łączna wartość przepływów Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ) co prawda wzrosła o 9 proc. (do 1,45 biliona dol.) w porównaniu z rokiem 2012, ale wobec okresu sprzed kryzysu (lata 2005-2007) była niższa aż o jedną czwartą. Według prognoz, 2014 rok zamknie się na świecie inwestycjami o wartości 1,6 bln dol., by w roku 2015 wzrosnąć do poziomu 1,74 bln dol. i 1,85 bln dol. w roku 2016.

Największy napływ inwestycji odnotowują kraje rozwijające się, które przyjmują w tej chwili ponad połowę globalnych BIZ. Do najatrakcyjniejszych z punktu widzenia inwestorów branż należą: sektor maszynowy, budowlany, przetwórstwa spożywczego, usług dla biznesu oraz telekomunikacja.