- Obniżenie wysokości kary jest związane wyłącznie z pogorszeniem się sytuacji finansowej spółki Roust Corporation z USA (poprzednio CEDC; w Polsce spółka nadal posługuje się tą nazwą – red.) i nie zmienia faktu stwierdzenia naruszeń obowiązków informacyjnych – informuje KNF.

Komisja nałożyła karę na CEDC 4 marca 2014 r., ponieważ spółka nie przekazała w terminie skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku, III kwartał 2012 roku, cały 2012 rok oraz I kwartał 2013 roku.

CEDC było notowane na GPW przez siedem lat. Zniknęło z niej w połowie 2013 roku. O wycofaniu spółki z giełdy zdecydował jej nowy właściciel, rosyjski miliarder Roustam Tariko, który przejął ją za długi.

Na początku 2015 roku CEDC wyprzedziło Stock Spirits i ponownie zostało liderem polskiego rynku wódki. Należą do niego takie marki, jak Żubrówka, Soplica i Bols.