Netia, największy po Orange Polska stacjonarny operator telekomunikacyjny telefonii i Internetu, zanotowała w II kwartale 2015 roku 380,4 mln zł przychodów, 109,8 mln zł skorygowanej o zdarzenia jednorazowe EBITDA oraz 10,2 mln zł zysku operacyjnego i 6,6 mln zł zysku netto. Pozycje są niższe niż przed rokiem. Spadki wynoszą odpowiednio: 9,9 proc., 12,2 proc., 28 proc. i 20 proc.

Spółka chwali się inwestorom, że efekty przynoszą jej działania komercyjnie. Wolniej traci klientów. Wolniej niż w poprzednich kwartałach spadła liczba usług (tzw. RGU) świadczonych przez operatora: obniżyła się o 13,3 tys. do 2,253 mln. Większość z nich (1,75 mln) to usługi oferowane klientom indywidualnym.

Wynik ten to bilans spadku liczby klientów korzystających z usług regulowanych (na sieci Orange Polska – minus 23 tys. RGU w kwartale) i wzrostu liczby klientów, których Netia przyłączą do własnej sieci (plus 10 tys. w kwartale). Przewaga tych ostatnich jest widoczna i rośnie od czwartego kwartału ub.r. W czerwcu usługi dla klientów własnej sieci Netii stanowili 53 proc. wszystkich.

Na koniec półrocza operator świadczył klientom indywidualnym i biznesowym 1,275 mln usług telefonii stacjonarnej (spadek o 20 tys. w kwartale), 770,6 tys. usług szerokopasmowego dostępu do Internetu (spadek o 9 tys. w kwartale), z czego 414,3 tys. na sieci własnej. Pobierała także opłaty za 152,1 tys. usług telewizji (wzrost o około 6-7 tys.  w kwartale, wolniejszy niż w I kw. br.) oraz 55,8 tys. usług mobilnych (ich liczba rosła drugi kwartał z rzędu, ale tylko dzięki aktywacjom usług głosowych, mobilny dostęp tracił użytkowników).

Te dwie ostatnie usługi przynoszą firmie coraz wyższe przychody, a stacjonarny dostęp do Internetu  – przy spadających wpływach z telefonii stacjonarnej – ma coraz większy udział w strukturze wpływów Netii.

Na 767,7 mln zł przychodów grupy w ciągu półrocza (spadek o 10 proc.), 42 proc. stanowiła transmisja danych (323,1 mln zł, spadek o 7 proc.), 37 proc. bezpośrednie usługi głosowe (281,4 mln zł, spadek o 20 proc.), 11,3 proc. (87,1 mln zł, 3 proc. wzrostu rok do roku ) usługi dla innych operatorów i z rozliczeń z nimi oraz usług hurtowych , 9 proc. (71,4 mln zł) telewizja i usługi mobilne.

Najmniejszą część wpływów stanowią pośrednie usługi głosowe (CPS), które przyniosły Netii w półroczu przychody o 32 proc. niższe niż rok wcześniej i wyniosły około 5 mln zł.

Silną stroną Netii pozostaje niskie zadłużenie (dług netto na koniec czerwca wynosił 0,38x skorygowanej ubiegłorocznej EBITDA). Firma nie podała też nadal, jakich efektów dla wyników spodziewa się po przejętym w lipcu TK Telekom. Zgodnie z zapowiedzią, ma to zrobić do końca roku.

W prezentacji dla inwestorów, zarząd, którym kieruje obecnie Bogusława Matuszewska, poinformował, że „materialny wpływ akwizycji, wliczając oczekiwane synergie, spodziewane jest w 2016 r.” oraz, że trwają intensywne prace nad oszacowaniem pełnego potencjału oszczędności kosztowych, optymalizacją nakładów inwestycyjnych oraz uspójnieniem polityki rachunkowości nabytego podmiotu.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM