Rada BFG 10 grudnia przyjęła rezygnację i odwołała go ze stanowiska. Powodów rezygnacji nie ujawniono.

Markiewicz był członkiem zarządu BFG od 18 czerwca 2019 r., nadzorował departament bezpieczeństwa, departament informatyki oraz departament rachunkowości. Ale związany z Funduszem już wcześniej, zasiadał w jego zarządzie w latach 2007-2009.

Markiewicz jest absolwentem ekonomiki i organizacji transportu na Uniwersytecie Szczecińskim oraz doktorem w dyscyplinie ekonomii i finansów. W bankowości pracuje od 1998 r. Był doradcą klienta strategicznego i p.o. dyrektora oddziału Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie, dyrektorem oddziału w Pekao i Aliora oraz dyrektorem regionalnym oddziału w Szczecinie Banku Ochrony Środowiska. W latach 2016-2019 jako dyrektor zarządzający pionem rynku korporacyjnego, a następnie dyrektor zarządzający pionem sprzedaży w BOŚ nadzorował m.in. departament elektronicznych kanałów dystrybucji, faktoringu, skarbu, sprzedaży i sieci oraz był członkiem komitetu kredytowego.