Kuratorem został Bankowy Fundusz Gwarancyjny. – Nie określono ram czasowych działania kuratora – mówi Magdalena Potocka z BFG. Fundusz podkreśla, że ustanowienie go kuratorem w Idei jest wyrazem współpracy instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego.

Czytaj także: KNF wprowadza kuratora do Idea Banku

Bez wpływu na klientów

Czy wprowadzenie kuratora, którego jednym z zadań ma być pomoc zarządowi w autosanacji banku i opracowanie wiarygodnego planu B na wypadek, gdyby nie udało się znaleźć poszukiwanego od lutego inwestora, oznacza, że szanse na jego pozyskanie są mniejsze? – Każdy bank powinien posiadać spójną strategię rozwoju oraz plany, określające szczegółowo, w jaki sposób wdroży ją w zmieniającym się otoczeniu. Realizacja strategii i planów jest w rękach banku, ale nadzorca musi brać pod uwagę wszystkie scenariusze. Preferencje mają oczywiście te, które zakładają, że poprawa sytuacji zostanie osiągnięta przy wykorzystaniu mechanizmów rynkowych dzięki wsparciu prywatnego kapitału lub stosowne działania autosanacyjne – mówi Jacek Barszczewski, rzecznik KNF.

Szczegółowy zakres zadań kuratora określa KNF, za której zgodą może on zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie banku, przysługuje mu także prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów banku oraz do uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania jego funkcji. Może także zaskarżyć uchwałę walnego zgromadzenia.

Jak Idea odbiera wprowadzenie kuratora? – Zarząd banku podkreślał, że głównym celem realizowanej strategii jest odbudowa współczynników kapitałowych. Ustanowienie kuratora jest elementem wsparcia przez KNF i BFG organów banku w działaniach skierowanych na poprawę i ustabilizowanie sytuacji. Nie ma to związku i pozostaje bez wpływu na bieżącą pracę banku oraz świadczenie usług na rzecz klientów – odpowiada biuro prasowe Idei.

Plan B jeszcze powstaje

Dla ekspertów taki ruch nie jest zaskoczeniem. – Z prawa bankowego wynika, że w sytuacji Idei Banku, gdy zalecenie KNF podwyższenia kapitału nie zostało wykonane, nadzór może wprowadzić kuratora. To krok wynikający z procedury administracyjnej. Być może nadzorca zdecydował się na niego także dlatego, aby nie narazić się na zarzut bezczynności. Nie jest to przełom w sprawie banku – ocenia Andrzej Powierża, analityk DM Citi Handlowego.

A co, jeśli nie uda się pozyskać inwestora? – W takiej sytuacji KNF oczekuje, że bank przedstawi alternatywny i wiarygodny plan działań autosanacyjnych, który będzie prowadził do poprawy sytuacji finansowej – mówi Barszczewski.

Kluczowe pytania pozostają te same: czy pojawią się inwestorzy gotowi dokapitalizować bank, a jeśli nie, to czy Idea ma konkretny, możliwy do wykonania plan B, i do kiedy musi go przedstawić KNF? – Plan jest przez bank aktualnie opracowywany i będzie przedmiotem dyskusji z KNF – informuje biuro prasowe banku.

Znamy tylko zarys planu B, który zakłada skokowe zmniejszenie aktywów ważonych ryzykiem poprzez sprzedaż portfela leasingowego oraz późniejszą jego odbudowę dzięki posiadaniu połowy udziałów w spółce Idea Getin Leasing. To zmniejszyłoby wymóg kapitałowy i podniosłoby współczynniki wypłacalności.

Pojawiają się jednak wątpliwości, czy plan jest realny, biorąc pod uwagę wpływ transakcji na kapitały oraz to, że w banku zostałyby wtedy kredyty dla mikrofirm, które i tak angażowałyby sporo kapitału, ale niosły ryzyko odpisów. Koszty finansowania wciąż byłyby spore, więc w takich warunkach trudno byłoby odzyskać rentowność i odbudować dzięki temu kapitały. – Znamy za mało szczegółów, aby to ocenić. Jednak przykłady innych instytucji finansowych pokazują, że bez finansowego wsparcia bardzo trudne jest wyjście z błędnego koła. Z powodu braku kapitału bank próbuje zmniejszać skalę działalności, ale przychody spadają w większym tempie niż koszty, co uniemożliwia poprawę rentowności i odbudowę kapitałów, zmuszając do dalszego zmniejszenia skali działania – mówi Powierża.