"Nie spodziewamy się żadnych innych materialnych kosztów dla Pekao powyżej szacowanych 120 mln zł. Zapewniony program gwarancji umożliwia rozpoznanie wagi ryzyka 0 proc. dla większości nabytych aktywów, dlatego nie spodziewamy się istotnego wpływu na kapitalizację Pekao. Uważamy również, że ryzyko sporów sądowych dla Pekao jest ograniczone, biorąc pod uwagę strukturę tej transakcji" - napisał w komentarzu Michał Selbka, dyrektor w S&P.

Pekao przejął 14,4 mld zł aktywów Idea Banku, to mniej więcej 6 proc. aktywów tego drugiego co do wielkości banku w Polsce. To skutek decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który zdecydował o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku ze względu m.in. na ryzyko jego upadłości i brak przesłanek wskazujących na poprawę jego sytuacji. BFG udzielił Pekao dotacji w wysokości około 200 mln zł, dodatkowo – co ważniejsze – objął gwarancjami przejęty portfel kredytowy warty 12 mld zł. Bank szacuje łączne koszty integracji na 120 mln zł.

Idea Bank w przeciwieństwie do Pekao celował w bardziej ryzykowne segmenty rynku. S&P ocenia, że z tego powodu nie oczekuje znaczących korzyści dla modelu biznesowego Pekao z nowo pozyskanych relacji z klientami (prawdopodobnie więc po wygaśnięciu przejętego portfela niewielu klientów byłej Idei pozostanie klientami kredytowymi Pekao). Obecnie agencja nie ocenia tej akwizycji jako przesłanki do zmiany strategii Pekao.

S&P nie postrzega wysokiej rotacji ścisłej kadry zarządzającej (w tym przetasowań w latach 2019-2020) jako ryzyka dla banku. Uważa jednak, że jeśli będą one kontynuowane w latach 2021-2022, to mogą spowodować dodatkową niepewność wokół jakości zarządzania Pekao.