ROE, czyli zwrot z kapitałów, sektora bankowego wyniósł w listopadzie (to rezultat za ostatnie 12 miesięcy) 3,19 proc., czyli spadł rok do roku o 3,23 pkt proc. a przez miesiąc o 0,15 pkt proc.

Głównym powodem spadku ROE jest obniżenie zysku netto banków. Po 11 miesiącach 2020 r. wyniósł 7,9 mld zł, czyli spadł rok do roku o 46 proc. (6,6 mld zł). Przyczyną pogorszenia zysku jest w największym stopniu spadek przychodów odsetkowych o 8,3 mld zł, co jest skutkiem cięcia stóp procentowych przez RPP do 0,1 proc. z 1,5 proc. przed pandemią (cięcia rozpoczęły się w marcu, skończyły z końcem maja). Wprawdzie bankom udało się też zmniejszyć koszty odsetkowe, ale nie w takim stopniu, aby zneutralizować wpływ cięcia na wynik z odsetek, który po 11 miesiącach jest niższy niż rok temu o 4,1 proc. (czyli 1,9 mld zł) i wyniósł 43,2 mld zł. Wpływ cięcia stóp widoczny jest w spadającej marży odsetkowej netto (NIM): wyniosła w listopadzie (dane za ostatni 12 miesięcy) 2,27 proc., czyli spadła przez rok o 0,37 pkt proc. a przez miesiąc o 0,05 pkt proc. Negatywnie na zysk wpłynął wzrost odpisów i rezerw o 4 mld zł. Jednocześnie kapitały banków pozostały wysokie ze względu na zakaz wypłat dywidend i zysków niepodzielonych z lat ubiegłych. W efekcie wskaźnik ROE, będący wynikiem dzielenia zysku netto przez kapitały, zanurkował.

Na koniec listopada 18 banków (7 komercyjnych i 11 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł, czyli jest ona stabilna od lipca. Banki te miały ok. 7,7 proc. udziału w aktywach sektora oraz 10,1 proc. w depozytach. Liczba nierentownych banków zmalała z 20 w poprzednich miesiącach. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 8,7 mld zł.