Banki w Polsce wypadły w 2020 r. najgorzej pod względem rentowności aktywów (roczny zysk netto w relacji do średniej wartości aktywów w tym okresie). Wskaźnik ten wyniósł w polskim sektorze 0,5 proc. w porównaniu do około 1 proc. średnio w trzech poprzednich latach.

O ile jakość kredytów w polskich bankach jest jedną z najwyższych, co potwierdzają wskaźniki, to największym problemem polskiej branży jest marża i wynik odsetkowy. Spadek rentowności nastąpił głównie za sprawą ultraniskich stóp procentowych po cięciu dokonanym przez Radę Polityki Pieniężnej do 0,1 proc. z 1,5 proc. w przedpandemicznym 2019 r. – piszą analitycy Moodys’. Marża odsetkowa w 2020 r. wyniosła 2,7 proc. wobec blisko 3 proc. w poprzednich trzech latach. To najniższy wskaźnik wśród krajów Europy Środkowej i niektórych przedstawicieli Wspólnoty Niepodległych Państw.

Pod względem wskaźnika kosztów działania do dochodów polski sektor bankowy jest w końcówce pod względem efektywności. W 2020 r. wyniósł około 57 proc., czołowe analizowane banki mogą poszczycić się rezultatem w okolicach 40 proc. (najsłabiej wypadły ukraińskie, głównie ze względu na słabe przychody, gdzie wyniósł blisko 80 proc.). Pozytywną informacją jest bardzo wysoka płynność polskiego sektora bankowego oraz wysokie kapitały.