Dzisiaj wieczorem rada nadzorcza odwołała Rafała Kozłowskiego ze stanowiska wiceprezesa i dyrektora finansowego PKO BP. Sprawował tę funkcję od grudnia 2017 r., gdy niespodziewanie odwołano z tego stanowiska Bartosza Drabikowskiego (pełnił tę funkcję od maja 2008 r.). Wcześniej Kozłowski był przez parę lat prezesem PKO Banku Hipotecznego, wcześniej pracował też m.in. w Pekao i Pelionie.

I to właśnie Drabikowskiego rada nadzorcza powołała dzisiaj w miejsce Kozłowskiego. Tym razem radzie nadzorczej, która została przebudowana po walnym zgromadzeniu z 7 czerwca, udało się doprowadzić do zmian w zarządzie poza powołaniem prezesa (Jan Emeryk Rościszewski zastąpił Zbigniewa Jagiełłę, który w maju złożył rezygnację). Tydzień temu we wtorek nadzór próbował odwołać Jakuba Papierskiego, wiceprezesa odpowiadającego za bankowość inwestycyjną i korporacyjną. Jego miejsce w zarządzie miał zająć Drabikowski przejmując kierowanie finansami od Kozłowskiego, w zarządzie pierwotnie miał pozostać. W opublikowanym we wtorek wywiadzie nowy prezes Rościszewski mówił nam, że możliwe są jeszcze zmiany w zarządzie.

Drabikowski po odejściu z PKO BP przez trzy lata był doradcą prezesa Polskiego Holdingu Nieruchomości. W latach 2015–2016 był członkiem rady dyrektorów VISA Europe i członkiem Komitetu Ryzyka, Audytu i Finansów. W latach 2006-2008 był członkiem zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem. Zasiadał w radach nadzorczych m.in. Inteligo, PKO BP Faktoring, eService czy KDPW. Był członkiem Rady BFG i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na stanowisku radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych.

Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska).

Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Programme. Absolwent programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

- Można powiedzieć, że jestem prawdziwym weteranem PKO Banku Polskiego. W ciągu prawie 10 lat moich poprzednich kadencji przyszło mi mierzyć się zarówno z konsekwencjami kryzysu finansowego z lat 2008 i 2009, jak i uczestniczyć w dziesiątkach ważnych dla banku projektów. Wśród nich było przygotowanie i wprowadzenie na rynek naszej aplikacji mobilnej IKO, czy systemu płatności Blik, oraz wdrożenie centralnego systemu informatycznego Alnova. W tym okresie aktywa banku wzrosły z poziomu 134 mld do 300 mld zł, kurs akcji zwiększył się z poziomu 19 zł do 43 zł, a roczny zysk netto przekroczył 3,7 mld zł – mówi Drabikowski.