Ten wynik pozwolił zmniejszyć stratę banku po dziewięciu miesiącach do 63,6 mln zł.

– Osiągnięcia z trzeciego kwartału są efektem wzrostu przychodów oraz działań po stronie kosztowej – mówi Wancer.

W okresie od lipca do końca września bank zawiązał 44 mln zł rezerw i były one wyższe niż w poprzednim kwartale. Od początku roku do września odpisy wyniosły 87,5 mln zł. Prezes Wancer podkreśla jednak, że udział kredytów zagrożonych wynosi 5,9 proc. To wskaźnik niższy od średniej rynkowej, czyli 7 proc.

Wynik na działalności bankowej wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału o 15 proc., w tym wynik odsetkowego zwiększył się o 6,1 proc., dzięki spadkowi kosztów odsetkowych. Wynik handlowy zwiększył się z 1,3 mln zł w poprzednim kwartale do 18,8 mln zł, przede wszystkim w efekcie dodatniej wyceny transakcji CIRS (instrumenty pochodne dotyczące zmiany stóp procentowych – red.). Dodatkowo bank otrzymał jednorazowy zwrot podatku dochodowego, co zwiększyło zysk brutto o 10,3 mln zł.

[wyimek]78,9 mln zł zarobił w III kw. GE Money Bank, z którym łączy się BPH[/wyimek]

Bank przeprowadza restrukturyzację. Od początku roku zmniejszył liczbę etatów o 290 i zamknął 35 oddziałów. – Są już pozytywne efekty restrukturyzacji – mówi Kent Holding, wiceprezes banku.

W czwartym kwartale 2009 r. ma dojść do fuzji Banku BPH i GE Money Banku, należących do tego samego właściciela grupy GE. – Ten kwartał będzie dla nas inny niż dla dla pozostałych banków. Musimy zakończyć wiele działań, wzrosną koszty w niektórych obszarach, ale w efekcie połączony bank będzie miał zysk netto za 2009 r. – mówi Wancer. – Otoczenie makroekonomiczne nadal jest trudne.