Jednocześnie wszystkie ratingi dla BZ WBK zostały potwierdzone: Rating podmiotu na poziomie "BBB+" (potrójne B z plusem), rating krótkoterminowy ("Short-term IDR") na poziomie "F2", rating indywidualny na poziomie "C", rating wsparcia na poziomie "3". Minimalny rating wsparcia został podtrzymany na poziomie "BB" (podwójne B).

Jak napisał Fitch w komunikacie, podwyższenie perspektywy ratingu odzwierciedla zdolność banku do utrzymania wysokiej rentowności w warunkach pogarszającego się otoczenia zewnętrznego. Chociaż jakość portfela kredytowego banku uległa znacznemu pogorszeniu w czwartym kwartale 2008 i w 2009 r., to pozostaje lepsza od średniej w sektorze. Ekspozycja banku na segment nieruchomości dochodowych pozostaje wysoka, ale potencjalny negatywny wpływ tego zaangażowania jest ograniczony dzięki stopniowej poprawie sytuacji na rynku nieruchomości. Jednocześnie struktura walutowa portfela kredytowego sprawia, że BZ WBK jest relatywnie mniej wrażliwy na zmienność kursu złotego niż niektóre polskie banki.