Dzięki ugodzie zawartej z amerykańskimi władzami śledczymi bank uzyska warunkowy immunitet, który ochroni go przed kolejnymi karami finansowymi. W zamian za immunitet władze banku obiecały współpracować ze śledczymi. Jednak bank musi niezwłocznie wpłacić na konto Rezerwy federalnej 342 mln dolarów, poza tym zapłaci 203 mln dolarów kary.

Libor jest dzienną stopą oprocentowania kredytu międzybankowego ustalaną przez korporację Thomson Reuters na podstawie danych dostarczanych przez banki zrzeszone w Brytyjskim Stowarzyszeniu Bankowości (BBA). Stopa stosowana jest dla ustalenia oprocentowania krótkoterminowego kredytu międzybankowego w konkretnej walucie. Libor to jedna z dwóch najważniejszych stóp procentowych całego świata finansów.

O manipulowanie Liborem władze w USA i Europie oskarżyły nie tylko UBS ale także Deutsche Bank, który zgodził się już zapłacić karę wysokości 725 milionów euro, nałożoną przez Unię Europejską. Jednak łączna suma kar jakie w UE i USA musi zapłacić Deutsche wynosi 2,5 mld dolarów. UBS grozi łączna kara w wysokości 1,5 miliarda dol.

W manipulowanie Liborem było zamieszanych prawdopodobnie w sumie 20 banków w Wielkiej Brytanii i 10 z innych krajów. Śledczy uważają, że oprocentowaniem kredytów manipulowały także JP Morgan, Barclaysa, Royal Bank of Scotland oraz Citibank, które też są bliskie zawarcia ugody z amerykańskimi władzami.