Analitycy spodziewali się 9,4 mld euro. Banco Santander kierowany przez Anę Botin wypadł lepiej dzięki podwyższanym stopom procentowym i przychodom; duży wpływ na wynik miał też zyskanie 7 mln nowych klientów i solidne wyniki działu obsługi firm i inwestycyjnego.

Banki europejskie zarabiają więcej na rosnących kosztach kredytów. W IV kwartale prowizje BS od pożyczek zwiększyły się dwukrotnie w ujęciu rocznym do 3,02 mld euro, głównie w USA i w Brazylii. W przypadku banku Santander jego zysk netto (przychodów z pożyczek po potrąceniu kosztów depozytów) w IV kwartale skoczył o 17 proc. do 10,2 mld, a w całym roku o 16 proc. Roczne przychody zwiększyły się o 12 proc., bardziej od prognoz rynkowych, w tym roku bank przewiduje kich dwucyfrowy wzrost.

Czytaj więcej

Duży zysk banków w nieprzewidywalnym 2022 r.

Geograficznie Brazylia zapewniła 2,544 mld zysku (+10 proc.) dzięki zwiększeniu przychodów o 12 proc. — odnotował dziennik „Cinco Dias”, na rynek USA przypadło 1,784 mld (21 proc. minus prowizje z poprzedniego roku). W Europie Hiszpania wypracowała najwięcej: 1,56 mld euro (+149 proc.), wyprzedziła Wielką Brytanię, gdzie bank doszedł do 1,395 mld euro zysku, o 9 proc., mniejszego niż rok wcześniej. Bank skorzystał na wahaniach kursów walut w Ameryce Łacińskiej, jego bilans odzwierciedla także zjawisko rosnącej inflacji, zwłaszcza w Brazylii. Roczne koszty banku zwiększyły się o 11,6 proc.

Współczynnik kapitału Tier-1, świadczący od stopniu płynności banku, zmalał do 12,04 proc. z 12,1 we wrześniu., ale utrzymał się na planowanym poziomie powyżej 12 proc. Z kolei współczynnik kosztów do przychodów wyniósł w całym roku 45,8 proc. wobec 46,2 rok wcześniej; w tym roku BS chce osiągnąć 44-45 proc. — podał Reuter. Zwrot od kapitału (RoTE) zwiększył się do 13,37 proc. z 12,73, a w tym roku ma przekroczyć 15 proc.