Od 3 października działalność Getin Noble Bank zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych – informuje Bankowy Funduszy Gwarancyjny.

Dla klientów GNB nic się ma nie zmienić, podkreślali przedstawiciele BFG na konferencji prasowej. Wszyscy kliencki będą obsługiwani tak jak do tej pory, będę mogli mogą korzystać ze wszystkich swoich aplikacji, kart i bankomatów. Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej, przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w zł. Kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach.

Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A., jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi również nie ulega zmianie.

Czytaj więcej

Bank Czarneckiego przestaje istnieć. BFG podał klientom nazwę nowego banku

W związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank S.A. klienci nie muszą podejmować żadnych działań, ale działa całodobowa infolinia dla klientów indywidualnych pod numerem +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 oraz infolinia dla klientów firmowych i sektora publicznego - +48 608 019 700 lub + 48 32 604 30 25.

Na razie szyldy i nazwa GNB się nie zmienia, do Docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Bank S.A. będzie działał pod nazwą VeloBank S.A.

Przeniesienie działalności Getin Noble Bank S.A. odbywa się w ramach przymusowej restrukturyzacji, którą 30 września 2022 r. wszczął BFG ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Getin Noble Bank S.A. Na przeprowadzenie tego procesu przeznaczone 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK. Wsparcie to stanowi znaczne wzmocnienie wspólnego banku. System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK), utworzony został przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A).

Getin Noble Bank S.A. od 2016 r. notował nieprzerwanie straty roczne, 29 kwietnia 2022 r. bank poinformował publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością – wyjaśnia BFG przyczyny restrukturyzacji. Z oszacowania przygotowanego przez niezależny podmiot - Deloitte Advisory wynika, że GNB miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań. Przymusowa restrukturyzacja pozwala ochronić wszystkie depozyty klientów w kwocie 39,5 mld zł, łącznie z 3,5 mld zł depozytów, które nie mogłyby zostać wypłacone w ramach gwarancji BFG w przypadku upadłości.

Zgodnie z zasadą pokrywania strat przez właścicieli zagrożonego upadłością banku akcje Getin Noble Bank S.A. zostały umorzone, podobnie jak obligacje podporządkowane. Działania BFG prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministrem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim.

Czytaj więcej

KNF nałożyła 20 mln zł kary na Leszka Czarneckiego

BFG wszczął przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank S.A., ponieważ zostały spełnione wszystkie trzy przesłanki, które zobowiązują BFG do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej „ustawa o BFG"):

1) Getin Noble Bank S.A. był zagrożony upadłością;

2) brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze, działania Getin Noble Bank S.A. lub systemu ochrony instytucjonalnej pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością;

3) wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym w szczególności jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych, a także zapewnienie kontynuacji realizowanej przez Bank funkcji krytycznej w postaci obsługi przyjmowanych depozytów jednostek samorządu terytorialnego.

Mimo wezwań kierowanych m.in. do głównego akcjonariusza do dokapitalizowania banku, podejmowane przez Getin Noble Bank S.A. działania nie zapewniły przywrócenia wymaganego przez prawo poziomu funduszy własnych.

- Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A., dziesiątego największego banku w Polsce mierząc wielkością aktywów, to podręcznikowy przykład zastosowania unijnej procedury. Jej główne założenia to zapewnienie bezpieczeństwa klientom banku przy ograniczeniu wykorzystania środków publicznych. Ze względu na bardzo złą sytuacje kapitałową banku oraz brak dokapitalizowania ze strony głównego akcjonariusza lub z innych źródeł, nasze działanie było konieczne, aby uchronić wszystkie depozyty, również te nieobjęte gwarancjami BFG, czyli np. środki szpitali czy innych jednostek organizacyjnych samorządu – komentuje Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski.

- Warto docenić wsparcie ze strony krajowych banków, które utworzyły System Ochrony Banków Komercyjnych. Ośmiu liderów sektora bankowego w Polsce wykazało się dużą odpowiedzialnością za stabilność systemu finansowego w Polsce, a ich zaangażowanie pozwoliło uchronić 3,5 mld zł depozytów klientów banku. Wspólnie odpowiedzieliśmy na problemy Getin Noble Banku i zapewniliśmy bezpieczeństwo wszystkich depozytów – dodaje prezes Funduszu.

Zgodnie z zasadą pokrywania przez właścicieli strat zagrożonego upadłością banku akcje Getin Noble Bank S.A., podobnie jak obligacje podporządkowane zostały umorzone. Zarząd Getin Noble Bank S.A. uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone. Administratorem GNB został wyznaczony przez BFG Pan Paweł Małolepszy. Pracami Zarządu nowego banku będzie kierował Pan Adam Marciniak.

Harmonogram działań BFG zakłada wszczęcie w piątek przymusowej restrukturyzacji przy pozostawieniu obsługi klientów bez zmian, podobnie bez zmian ma działać wszystko w weekend. 3 października 2022 r. (poniedziałek) SOBK obejmuje 49 proc. akcji utworzonego przez Fundusz Banku BFG S.A., pozostałe 51 proc. ma BFG, od 3 października 2022 r. rusza też proces przenoszenia działalności (z wyłączeniami) Getin Noble Bank S.A. do nowego banku.