WIBOR jest wskaźnikiem o kluczowym znaczeniu dla całego polskiego systemu finansowego. Ma przy tym wpływ na życie statystycznego Kowalskiego, jego wahania wpływają na wysokość rat innych kredytów i instrumentów finansowych.

Towarzyszące podwyżkom stóp procentowych NBP mocne wzrosty rat kredytów pociągnęły za sobą krytykę tego wskaźnika, jako zbyt podatnego na zmiany.

Rząd zapowiedział więc odejście od WIBOR-u, a powołana do tego Narodowa Grupa Robocza (NGR) zdecydowała, że zastąpi go WIRON (znany dotąd jako WIRD). I spisała harmonogram zmiany. Od grudnia 2022 r. uczestnicy rynku będą mogli stosować indeks WIRON w nowych instrumentach finansowych. W 2023 r. banki będą mogły już wprowadzać do oferty kredyty stosujące ten indeks równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR.

„Przy efektywnej współpracy wszystkich zaangażowanych stron, reforma wskaźników referencyjnych w Polsce zostanie zrealizowana w całości do końca 2024 r., przy czym wdrożenie przez uczestników rynku nowej oferty produktów finansowych stosujących indeks WIRON planowane jest na lata 2023 i 2024. Założenia mapy drogowej opracowanej w ramach Narodowej Grupy Roboczej wskazują na gotowość do zaprzestania opracowywania i publikowania wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID od początku 2025 r.” – czytamy w komunikacie NGR.