Ideą pierwszej edycji programu Złote Szkoły NBP jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych – stąd mottem tegorocznej akcji jest hasło „Giganci finansów osobistych”. Wszystkie zadania wymagane w programie można przeprowadzić stacjonarnie lub w formie on-line. Prestiżowy tytuł „Złota Szkoła NBP” otrzymają szkoły, które najlepiej wykonają zadania programu. Spośród nich wyróżnienia i nagrody finansowe otrzymają te, które uzyskają najwyższe oceny jurorów.

- Istotnym elementem misji NBP jest podejmowanie działań służących upowszechnianiu wiedzy w społeczeństwie o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, pobudzaniu postaw przedsiębiorczych, kształtowaniu odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, podnoszeniu poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych, szczególnie wśród młodzieży – mówi prof. Adam Glapiński, prezes NBP.

Pierwsza edycja programu rozpoczęła się 18 stycznia 2021 r. Rejestracja do programu jest prowadzona w trybie ciągłym. Drużyny wykonują zadania I edycji programu i wysyłają do NBP relację z ich realizacji w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Wszystkie zadania I edycji mogą być zrealizowane w szkole lub w razie nauki zdalnej – w formie online, a opisy dokumentujące ich wykonanie należy przesłać za pośrednictwem platformy elektronicznej Złotych Szkół NBP. Spośród szkół, które otrzymają tytuł „Złota Szkoła NBP” wyróżnienia i nagrody finansowe otrzymają te, które uzyskają najwyższe oceny jurorów.


W I edycji programu Złote Szkoły NBP zostaną przyznane nagrody pieniężne w wysokości: I miejsce – 10 000 zł, II miejsce – 8000 zł, III miejsce – 6000 zł, wyróżnienie – 4000 zł i nagroda specjalna – 15 000 zł. Lista Złotych Szkół NBP nagrodzonych za najlepiej zrealizowane zadania zostanie ogłoszona 21 czerwca 2021 r.