UniCredit sprzeda na rzecz konsorcjum Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń i Polskiego Funduszu Rozwoju 32,8 proc. akcji Pekao. - Ratingi Pekao (IDR) na poziomie 'A-' z perspektywą stabilną są wspierane przez niezmienną siłę banku i dlatego oczekiwana zmiana własności nie miałaby na nią wpływu. Jednakże, byłyby wrażliwe na wyraźne osłabienie pozycji kapitałowej Pekao lub znaczący wzrost apetytu na ryzyko – argumentuje Fitch. Do tej pory Pekao był ostrożnie udzielającym kredyty bankiem, ale pojawiają się obawy, że nowi państwowi właściciele będą chcieli wspierać mocniej niektóre branże gospodarki, szybciej zwiększając akcję kredytową.

Udział banków kontrolowanych przez państwo pośrednio lub bezpośrednie w aktywach sektora urośnie po transakcji zdaniem Fitch do 35 proc. z obecnych około 25 proc. W rękach państwa będą wtedy m.in. PKO BP, Pekao, Pocztowy, Alior i BOŚ.

Po potwierdzeniu, że PZU i PFR prowadzą rozmowy na temat zakupu akcji banku, raport wsparcia Pekao na poziomie 2 został w listopadzie umieszczony na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Umieszczenie ratingu wsparcia na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym odzwierciedla potencjalną sprzedaż banku i przewidywanie agencji, że w jej wyniku, nowi akcjonariusze po przejęciu kontroli mogą mieć mniejszą zdolność oraz skłonność do udzielenia bankowi nadzwyczajnej pomocy, niż to ma miejsce obecnie. Rating dla Pekao wydaje jeszcze Moody’s.