Duma Państwowa przyjęła w środę w trzecim, końcowym czytaniu pakiet poprawek rozszerzający dostęp organów podatkowych do danych o klientach banków - organizacjach, przedsiębiorcach indywidualnych i osobach fizycznych.

Zmiany w art. 86 Ordynacji podatkowej Federacji Rosyjskiej zobowiązują organizacje kredytowe do przekazywania organom podatkowym kopii paszportów klientów, kopii pełnomocnictw do dysponowania środkami, kopii umowy o otwarcie rachunku i wniosku o zamknięcie go, a także próbki podpisów i pieczęci.

Tym samym Federalna Służba Podatkowa będzie miała dostęp do wszystkich informacji i dokumentów, które klient przekazuje bankowi. Ponadto instytucje kredytowe będą zobowiązane do ujawniania beneficjentów przeprowadzonych transakcji, zarówno w indywidualnych przypadkach, jak i przez określony czas.

Banki muszą przekazać informacje organom podatkowym w ciągu trzech dni od złożenia wniosku. Okres obowiązkowego przechowywania dokumentów do celów rozliczeń podatkowych wydłuża się z czterech do pięciu lat.

Zmiany zostały wprowadzone do Dumy przez rząd tylnymi drzwiami - w projekcie ustawy, która dotyczyła zupełnie innej kwestii - kontroli podatkowej cen oraz procedury zawierania porozumień cenowych do celów podatkowych.

Pozwoliło to na ich przyjęcie bez publicznej dyskusji i w trybie przyspieszonym. Złożone we wtorek 26 stycznia przeszły drugie czytanie tego samego dnia, a w środę zostały ostatecznie zatwierdzone.

Ministerstwo sprawiedliwości było przeciwne projektowi, pisze Interfax. „Nie jest jasne, w jakim celu organy podatkowe mają prawo żądać powyższego wykazu dokumentów i informacji, którymi dysponuje bank, ponieważ przedstawione materiały nie zawierają argumentów za zapisami wprowadzonymi przez projekt zmian” - ostrzegł resort.

Ministerstwo finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy ogólnikowo zaznaczyło, że zmiany są niezbędne do „realizacji kontroli podatkowej i wypełniania międzynarodowych zobowiązań Rosji co do wymiany informacji dla celów podatkowych".

Rosyjskie media już określiły, że „rosyjska bankowość staje się oddziałem Federalnej Służby Podatkowej”. Nowe regulacje stwarzają gigantyczne pole do korupcji i nadużyć.