Bank podał, że KNF zaakceptowała jego program naprawczy 14 grudnia. Uwzględniono w nim uwagi i informacje regulatora, które przesłał wcześniej do banku. A uwag tych było kilka (choć nie podano, czego konkretnie dotyczyły).

We wrześniu KNF domagał się, aby BOŚ uzupełnił i zweryfikował z uwzględnieniem uwag przekazanych przez komisję swój program postępowania naprawczego. Był to już kolejny raz, kiedy regulator żądał poprawki planu od BOŚ. Pod koniec lipca KNF zaleciła bankowi uzupełnienie lub ponowne opracowanie programu postępowania.

Pierwotnie bank przekazał do KNF program postępowania naprawczego pod koniec marca. To już drugi raz, kiedy KNF żąda od BOŚ jego uzupełnienia. Po raz pierwszy bank otrzymał takie zalecenie pod koniec maja (chodziło o „weryfikację, uzupełnienie i przedstawienie dodatkowych wyjaśnień do programu postępowania naprawczego”).

BOŚ w założeniach do strategii na lata 2016-2020 zakłada, że w 2020 r. będzie miał, bez uwzględnienia podatku bankowego, ponad 140 mln zł zysku netto, wskaźnik C/I wyniesie ok. 51 proc., ROA ok. 0,7 proc. i ROE powyżej 7 proc. Dla banków, szczególnie tych mniej rentownych, program naprawczy nabrał szczególnego znaczenia - zgodnie z ustawą wejście w program naprawczy zwalnia bank z płacenia „podatku bankowego” (został wprowadzony od lutego tego roku, stawka wynosi 0,44 proc. od aktywów po wyłączeniu funduszy własnych, obligacji skarbowych, kwota wolna wynosi dla banków 4 mld zł).