W 2020 r. 25 banków, w tym 8 komercyjnych i 17 spółdzielczych, miało stratę netto w wysokości 1,5 mld zł. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 8,96 mld zł (wynik całego sektora w 2020 r. wyniósł 7,77 mld zł, czyli spadł o 44 proc.). Dla porównania na koniec listopada strata 18 banków wynosiła 1,1 mld zł.

KNF podała, że na koniec grudnia 2020 r. udział banków ze stratą w aktywach sektora wynosił 8,5 proc., 13,4 proc. w kredytach i 10,2 proc. w depozytach. Warto jednak zaznaczyć, że roczne wyniki banków za 2020 r. mogą się jeszcze zmienić. I to na gorsze, bo banki zawiązują większe rezerwy na hipoteki frankowe.

Według danych KNF wskaźnik ROE sektora pod koniec grudnia wyniósł 3,38 proc., czyli spadł wyraźnie z 6,73 proc. rok wcześniej. Marża odsetkowa netto spadła do 2,24 proc. z 2,63 proc. w grudniu 2019 roku. Głównym powodem spadku rentowności i marży jest cięcie stóp procentowych, do spadku zysków przyczyniły się też rosnące rezerwy kredytowe.