Komisja Nadzoru Finansowego podczas dzisiejszego posiedzenia jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Iwony Dudy na stanowisko prezesa Alior Banku. Duda była do tej pory wiceprezesem i p.o. prezesa Aliora, powołano ją na to stanowisko w połowie maja 2020 r., gdy rezygnację złożył Krzysztof Bachta. Duda od 1998 do 2005 r. jako dyrektor departamentu tworzyła i nadzorowała rozwiązania w zakresie III filara systemu emerytalnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych, później była zastępcą przewodniczącego KNF, była też m.in. zastępcą przewodniczącego rady nadzorczej BGK, KDPW czy PTE PZU.

KNF wyraziła dzisiaj zgody na objęcie stanowisko prezesa Banku Ochrony Środowiska przez Wojciecha Hanna. Rada nadzorcza BOŚ wybrała go na to stanowisko w listopadzie 2020 r. W latach 2016-2019 był członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Wcześniej pracował m.in. w Ipopemie i Deloitte, gdzie zajmował się odpowiednio rynkiem kapitałowym oraz fuzjami.

Komisja zgodziła się też na powierzenie Markowi Lusztynowi funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności mBanku. Trafił tam w październiku 2020 r., po tym jak rozstał się latem z Pekao, którego był wiceprezesem, a od jesieni 2019 r. do wiosny 2020 r. prezesem.