Dzisiaj w PKO BP ruszył program ugód dla kredytobiorców frankowych, który bazuje na pomyśle przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego przedstawionego w grudniu 2020 r. PKO BP wskazuje, że to odpowiedź na oczekiwania klientów, których sytuacja pogorszyła się z powodu umocnienia kursu franka. „W ten sposób pozwolimy klientom uwolnić się od ryzyka walutowego” – przekonuje bank. Jego zdaniem ugody są wygodną i pewną alternatywą wobec długotrwałej i kosztownej drogi sądowej. Z rozwiązania mogą skorzystać klienci, którzy chcą przekształcić kredyt w CHF na PLN i spełniają określone kryteria.

- Kwestia kredytów walutowych w CHF od lat ciąży klientom polskich banków i krajowemu sektorowi bankowemu. Pomimo że zawarte umowy kredytowe są prawnie wiążące, w wyniku silnego umocnienia franka szwajcarskiego sytuacja ekonomiczna tych kredytobiorców zmieniła się i dlatego postanowiliśmy im pomóc, godząc się na przewalutowanie kredytu. To rozwiązanie pozwala w pełni wyeliminować ryzyko walutowe, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, szybciej niż w sądzie i z pewnym wynikiem. Chcemy, aby skorzystało z niego jak najwięcej naszych klientów i wierzymy, że to przełom w dyskusji na temat kredytów walutowych - mówi Jan Emeryk Rościszewski, prezes PKO BP.

Czytaj więcej

Banki skarżą frankowiczów. Próba zastraszenia?

Rozwiązanie przygotowane przez bank pozwala na zawarcie ugody w krótszym czasie niż w przypadku rozstrzygnięć przed sądami powszechnymi. W trakcie postępowania mediacyjnego przed Sądem Polubownym przy KNF klient pozna wszystkie parametry finansowe propozycji, w tym wysokość salda po konwersji oraz kwotę ewentualnej nadpłaty, którą zwróci mu bank. Proces jest bezkosztowy i przyjazny dla klienta. Wniosek składa się przez internet w serwisie transakcyjnym banku. Również spotkania mediacyjne odbywają się online. Wizyta klientów w oddziale będzie niezbędna dopiero przy podpisywaniu ugody. Koszty sądowe mediacji ponosi bank.

Rozwiązanie jest proponowane klientom indywidualnym, których kredyt mieszkaniowy był udzielony we frankach szwajcarskich i którzy nadal ten kredyt spłacają. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest kredyt wzięty na własne cele mieszkaniowe. Mediacja odbywa się przed Sądem Polubownym przy KNF. W jednym wniosku o mediację klient może wskazać tylko jedną umowę kredytową. O ugody mogą wnioskować także ci frankowicze, którzy nie poszli jeszcze do sądów. Z propozycji ugód nie mogą skorzystać klienci, których kredyt został już spłacony, wypłacony w całości w CHF lub którzy skorzystali z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Kredyt walutowy, po przekształceniu na złotowy, będzie rozliczony tak, jakby od daty zawarcia umowy był zaciągnięty w złotych. Pozostałe parametry pozostają bez zmian, m.in.: okres kredytowania, forma spłaty oraz poniesione opłaty, prowizje i składki ubezpieczeniowe. Do wyliczenia kwoty kredytu przeliczonego na złote zostanie przyjęte oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej na dzień zawarcia umowy. Oprocentowanie zostanie ustalone jako suma wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży. Szczegółowe wyliczenia bank przekaże klientom na kilka dni przed posiedzeniem mediacyjnym w Sądzie Polubownym. Klienci, którzy chcą skorzystać z rozwiązania proponowanego przez PKO BP, muszą podpisać umowę o mediację. Najłatwiej zrobić to w serwisie transakcyjnym banku. Po podpisaniu umowy przez kredytobiorców i bank, umowa jest przesyłana on-line do Sądu Polubownego. Kolejny krok to wyznaczenie przez sąd terminu spotkania mediacyjnego oraz określenie sposobu, w jaki się odbędzie. Status swojej sprawy w każdej chwili można sprawdzić na stronie KNF: https://statusmediacji.knf.gov.pl. Jeśli strony dojdą do porozumienia, to efektem końcowym jest także ugoda podpisywana przez kredytobiorców i bank. W tym przypadku konieczna będzie wizyta we wskazanym oddziale banku. Wszystkie szczegóły rozwiązania proponowanego przez PKO BP znajdują się na stronie internetowej: www.pkobp.pl/ugoda-kredyt-walutowy. 23 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego zaakceptowało uchwałę dotyczącą ugód z kredytobiorcami walutowymi, następnie Rada Nadzorcza banku przyjęła warunki ugód.