Idea Bank: GetBack i ubezpieczenia odbijają się czkawką

Inwestorzy w panice pozbywają się akcji Idea Banku. Powód? Piątkowy, popołudniowy komunikat giełdowy dotyczący rezerw i odpisów między innymi związanych ze sprawą GetBacku.

Aktualizacja: 20.08.2018 10:49 Publikacja: 20.08.2018 10:45

Idea Bank: GetBack i ubezpieczenia odbijają się czkawką

Foto: spółka

W poniedziałek kurs Idea Banku załamał się. Zaraz po starcie notowań nurkuje o 25 proc. Towarzyszą mu inne spółki ze stajni znanego giełdowego inwestora - Leszka Czarneckiego: Getin Noble Bank i Getin Holding.

Przypomnijmy. Idea Bank w komunikacie po piątkowej sesji poinformował, że jego skonsolidowany i jednostkowy wynik będzie na koniec czerwca obciążony czterema pozycjami.

Odpisy za GetBack i prowizje

Pierwszy to odpis wartości należności od funduszu EasyDebt Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego właścicielem certyfikatów inwestycyjnych jest GetBack (46 mln zł). Jak podał bank odpisy wynikają z braku zapłaty raty za portfele wierzytelności nabyte przez GetBack i dążenia GetBacku do redukcji zobowiązania funduszu wobec Idea Banku. W kwietniu bank podał, że całość należności od tego funduszu to 72 mln zł.

Drugi to rezerwa na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału emitenta w procesie oferowania obligacji GetBacku (14 mln zł). Jej wysokość wynika według banku z oceny dotychczas złożonych reklamacji klientów. Zadeklarował, że będzie monitorował adekwatność wysokości rezerwy.

Idea Bank był jednym z głównym dystrybutorów obligacji GetBacku. Bank kierował swoich klientów do Polskiego Domu Maklerskiego, który finalizował transakcje. Klienci skarżą się, że bank wprowadził ich w błąd rzekomo zapewniając, że to bezpieczne papiery i porównując je do lokat mających gwarancję. Bank odpiera zarzuty twierdząc, że tylko kierował klientów do PDM i to tam dochodziło do transakcji, a broker odbija piłeczkę i przekonuje, że wszystko robił zgodnie z literą prawa. Z relacji obligatariuszy wynika, że Idea Bank nie uznaje ich reklamacji w sprawie oferowania obligacji GetBacku.

Dwie kolejne rezerwy dotyczą prowizji. Pierwsza jest związana ze zwrotem prowizji od produktów inwestycyjnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (42 mln zł) a druga z dotyczy zwrotu prowizji od produktów ubezpieczeniowych powiązanych z umowami kredytu (72 mln zł). Bank wyjaśnia, że to konsekwencja decyzji niektórych klientów o wcześniejszym zamknięciu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) i wyższej od zakładanej szkodowości kredytów sprzedawanych z ubezpieczeniami.

- Porządkujemy stare sprawy wynikające z wcześniejszego modelu zarządzania bankiem. Skupiamy się na budowie zdrowej oferty usług dla małych firm - mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku. To kolejne odpisy w banku pod jego przewodnictwem (objął stery w październiku po tym jak nagle zrezygnował Jarosław Augustyniak). W lutym bank zaskoczył rezerwami kredytowymi obciążającymi wynik netto w III kwartale 2017 r. o prawie 28 mln zł.

Współczynniki wypłacalności poniżej wymogów KNF

Sprawa ubezpieczeń uderzy również w bilans banku na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym na koniec 2017 r. odpowiednio o 145 mln zł i 164 mln zł. W tym korekty rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych w wysokości około 94 mln zł na poziomie skonsolidowanym oraz 113 mln zł na jednostkowym a także korekty rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, w przypadku których zidentyfikowano opóźnienia w rejestracji wypowiedzenia umów, w wysokości około 51 mln zł na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

Ponadto bank zanotuje odpis z powodu utraty wartości (o 144 mln zł) swojej spółki zależnej Tax Care, zajmującej się księgowością firm. Wpłynie to negatywnie na skonsolidowany wynik banku za II kwartał. Według banku wynika to z restrukturyzacji tej spółki i zmiany jej profilu biznesowego, czyli zmniejszenia udziału pośrednictwa kredytowego w przychodach oraz pełnej koncentracji na usługach księgowych dla małych i średnich firm.

Korekty dokonane przez bank oznaczają przejściowe zejście współczynników wypłacalności poniżej poziomów wskazanych w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowanym 24 listopada 2017 r. Zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, w takich przypadkach bank standardowo przygotowuje plan ochrony kapitału zatwierdzany przez KNF. Według stanu na piątek, współczynnik jednostkowy kapitału Tier1 wynosi 10,70 proc. przy wymogu 10,88 proc. a łączny 12,17 proc. przy wymogu 12,88 proc. Różnica jest więcej stosunkowo niewielka na Tier1, większa na łącznym i być może bank zdecyduje się na emisję obligacji podporządkowanych. Większy niedobór jest na poziomie skonsolidowanym: współczynnik Tier1 wynosi 9,24 proc. przy wymogu 10,88 proc. a na łącznym 10,74 proc. przy wymogu 12,88 proc.

Bank przypomina, że łączny wskaźnik kapitałowy i współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym przekracza wymagane poziomy określone w unijnym rozporządzeniu CRR (wymagania te wynoszą odpowiednio 8 proc. i 6 proc.).

 

Audytor jeszcze pracuje. Będzie program naprawczy?

Pod znakiem zapytania, z powodu dużych odpisów w II kwartale, stoi dodatni wynik netto Idea Banku w całym roku (kwartalnie osiąga po około 20 mln zł zysku netto). Jeśli bank zanotuje stratę, będzie mógł wnioskować do KNF o zatwierdzenie programu naprawczego, co zgodnie z ustawą zwolniłoby go z podatku od aktywów – w 2017 r. zapłacił z tego tytułu 60 mln zł, więc „gra jest warta świeczki".

Wszystkie podane kwoty są wartościami brutto. Bank zaznacza, że powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego. Tydzień temu poinformował, że opóźni publikację raportu za I półrocze z 29 sierpnia na 21 września.

W poniedziałek kurs Idea Banku załamał się. Zaraz po starcie notowań nurkuje o 25 proc. Towarzyszą mu inne spółki ze stajni znanego giełdowego inwestora - Leszka Czarneckiego: Getin Noble Bank i Getin Holding.

Przypomnijmy. Idea Bank w komunikacie po piątkowej sesji poinformował, że jego skonsolidowany i jednostkowy wynik będzie na koniec czerwca obciążony czterema pozycjami.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Banki
Nordea wyprała brudne pieniądze Rosjan. Bankowi grozi potężna kara
Banki
Jakim prezesem Banku Pekao będzie Cezary Stypułkowski?
Banki
Pekao ma nowego prezesa. Wcześniej długo stał na czele prywatnego banku
Banki
Polacy nie rzucili się na wakacje kredytowe. Dlaczego?
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Banki
Szef mBanku rezygnuje, kursy akcji lekko w górę
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą