W lipcu 2016 roku udzielono o 11,6 proc. mniej kredytów konsumpcyjnych na kwotę niższą o 9 proc. niż rok wcześniej. Wydano też o 17 proc. mniej kart kredytowych, a kwota limitów spadła o 9 proc.

Bilans ostatnich siedmiu miesięcy jest na lekkim na minusie. Od początku roku (styczeń–lipiec) udzielono 4,1 mln kredytów na łączną kwotę 45,9 mld zł. Jest to mniej o 3,5 proc. w ujęciu liczbowym i o 0,3 proc. w ujęciu wartościowym, niż rok wcześniej.

Tylko częściowym wytłumaczeniem negatywnej tendencji (zjawiska) jest o 2 dni mniejsza niż w zeszłym roku liczba dni roboczych w lipcu br. BIK Indeks – Popytu na Kredyty Konsumpcyjne, który informuje o rocznej dynami¬ce wartości wnioskowanych kredytów konsumpcyjnych, wyniósł w ubiegłym miesiącu –3,2 proc. A to oznacza to, że w sierpniu 2016 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK i przesłały do BIK zapytania o raporty dla wniosków o kredyty konsumpcyjne na kwotę niższą o 3,2 proc. w porównaniu z sierpniem 2015 r. Średnia wartość indeksu od początku 2016 r. wyniosła też jest ujemna i wynosi –2,4 proc. Warto przy tej okazji jednak przypomnieć, że ostatnie dwa lata były rekordowe pod względem liczby i kwot udzielonych kredytów konsumpcyjnych.

Na rynku kredytów mieszkaniowych lipiec też był gorszy niż przed rokiem, ale tegoroczny bilans jest na plusie. Z danych BIK wynika, że w lipcu 2016 r. udzielono 14,6 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 3,2 mld zł. To oznacza spadek o blisko 20 proc. w ujęciu liczbowym i o ponad 16 proc. w ujęciu war¬tościowym, w porównaniu do lipca 2015 r. Jednak tegoroczny bilans jest na plusie. Od stycznia do lipca udzielono 116,3 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 24,6 mld zł. Jest to więcej o 0,4 proc. w ujęciu liczbowym i o 2,2 proc. podsumowując ten okres pod względem wartości. Średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 217 tys. zł w lipcu 2016 r. i była nieco wyższa niż przed rokiem.

Indeks BIK pokazujący wartość składanych wniosków o kredyty mieszkaniowe w sierpniu wskazuje na lekka poprawę, bo wyniósł +1,7 proc. w sierpniu 2016 r. W ubiegłym miesiącu wnioski kredytowe złożyło łącznie 29,2 tys. osób przy średniej liczbie osób w miesiącu od początku roku wynoszącej 32,4 tys.