BGŻ BNP Paribas miał w I kwartale 2017 r. 40 mln zł zysku netto, czyli o 27 proc. więcej niż rok temu oraz znacznie więcej niż w IV kwartale (tylko 2 mln zł). Wynik odsetkowy urósł o 7 proc., do 467 mln zł, prowizyjny o 4 proc., do 128 mln zł. Koszty operacyjne zmalały o 4 proc., do 437 mln zł, wynik wsparły też rezerwy niższe o 11 proc. wobec ubiegłego roku (wyniosły teraz 86 mln zł) – koszt ryzyka wyniósł 62 pb i pozostał na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

– Po raz pierwszy od połączenia banków prezentowane wyniki są w pełni porównywalne. W ten sposób symbolicznie kończymy okres fuzji, która była głównym czynnikiem wpływającym na wyniki we wcześniejszych okresach. Trzeba jednak pamiętać, że jeszcze ponosimy koszty związane z integracją, a przed nami fuzja operacyjna z Sygma Bankiem, planowana na III kwartał – mówi Tomasz Bogus, prezes BGŻ BNP Paribas.

Dodaje, że w tym roku, po okresie w którym bank był w dużej mierze skupiony na integracji, realizowane będą działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności i dostępności oferty dla klientów. - W I kwartale 2017 r. po stronie biznesowej, w segmencie bankowości korporacyjnej, z sukcesem realizowaliśmy strategię wspierania klientów w ich ekspansji zagranicznej oraz rozwoju na lokalnym rynku. Aktywność rynkowa naszych doradców i specjalistów produktowych oraz dynamiczny wzrost w obszarze dochodów z wymiany zagranicznej przełożyły się na wzrost przychodów o 20 proc. w ujęciu rok do roku. Dzięki nowej ofercie kredytu gotówkowego i przeprowadzonej wiosną kampanii odnotowaliśmy także wzrost sprzedaży tych kredytów o blisko 11 proc. rok do roku. W połowie marca jako jeden z trzech banków w Polsce umożliwiliśmy składanie wniosku o rozliczenie PIT przez Urząd Skarbowy za pośrednictwem naszej bankowości elektronicznej i jej nowej funkcjonalności e-Urząd, a przed nami wdrożenie nowej aplikacji mobilnej dla klienta detalicznego – wylicza Bogus.

Na koniec marca 2017 r. wartość kredytów kredytów brutto wyniosła 58,7 mld zł, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 5,3 proc. (2,9 mld zł). Depozyty klientów wyniosły 54,0 mld zł, czyli urosły o o 18,2 proc. (8,3 mld zł).

W porównaniu do I kwartału roku ubiegłego widoczny jest spadek kosztów ogólnoadministracyjnych, w tym głównie kosztów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz kosztów utrzymania nieruchomości, co jest efektem realizowanych synergii, jak również redukcji kosztów pracowniczych wynikających z restrukturyzacji zatrudnienia. W wyniku zwiększenia przychodów oraz obniżania kosztów znormalizowany wskaźnik kosztów do dochodów (bez kosztów integracji) spadł do 64,2 proc. z poziomu 70,7 proc. odnotowanego rok wcześniej. Wyniki banku wciąż obciążają koszty integracji – w I kwartale wyniosły 16,8 mln zł wobec 16,3 mln zł w I kwartale 2016 r., jednak były już one wyraźnie niższe niż w IV kwartale ub.r. Poza tym problemem był też, podobnie jak w całym sektorze, składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaksięgowane przez bank w ciężar kosztów I kwartału 2017 roku wynoszą 41,4 mln zł wobec 30,6 mln zł w I kwartale ubiegłego roku – to efekt zmian sposobu rozliczania kosztów na BFG. Wynik grupy w I kwartale 2017 roku był obciążony podatkiem od instytucji finansowych w wysokości 52,1 mln zł wobec 31,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (tym razem płacony był za pełne trzy miesiące).

Kapitał własny Grupy na koniec marca 2017 r. wyniósł 6,3 mld zł i był o 1,9 proc. wyższy niż na koniec 2016 r. Łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł 14,28 proc., wobec 14,40 proc. na koniec ubiegłego roku.