fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy częste chorowanie jest powodem do zwolnienia z pracy

Długotrwała nieobecność pracownika może uzasadniać wypowiedzenie mu angażu. Na ogół bowiem utrudnia to funkcjonowanie zakładu oraz dezorganizuje pracę innych
Rozwiązanie umowę o pracę zawartej na czas nieokreślony poprzez wypowiedzenie musi opierać się na prawdziwej i uzasadnionej przyczynie. Należy ją przy tym wskazać w sposób konkretny (art. 30 § 4 kodeksu pracy). Ponadto jeśli pracownik wniesie pozew do sądu, kwestionując wymówienie, szef musi wykazać zasadność tego kroku. Ocenia się to, uwzględniając słuszne interesy pracodawcy oraz przymioty podwładnego związane ze stosunkiem pracy.Wypowiedzenie stanowi zwykły sposób rozwiązania angażu i przyczyna nie musi mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości. Nie oznacza to jednak zgody na arbitralne, dowolne i nieuzasadnione lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wymówienie. Tak wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 6 grudnia 2001 r. (I PKN 715/00).Z uzasadnieniem Długotrwała nieobecność w  pracy może stanowić uzasadnioną przyczynę wymówienia, zwłaszcza gdy się powtarza. Zwykle bowiem wiąże się ze znacznym utrudnieniem funkcjonowania f...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA