fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Diagnosta traci uprawnienia w wyniku kontroli i po uzyskaniu informacji z innych źródeł

Diagnosta może stracić uprawnienia w wyniku kontroli i po uzyskaniu informacji z innych źródeł
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Starosta może cofnąć uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów zarówno w wyniku kontroli, jak i po uzyskaniu informacji z innych źródeł
Taką uchwałę, obowiązującą wszystkie sądy administracyjne i organy administracji, podjął wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny w siedmioosobowym składzie (sygnatura akt: II GPS 2/11).
O jej podjęcie wystąpił prokurator generalny.
– Chodziło o rozstrzygnięcie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych – wyjaśniał prokurator Lucjan Nowakowski z Prokuratury Generalnej.
Nierzetelność diagnosty stwierdzającego stan techniczny pojazdu może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie i życie użytkowników dróg – powiedział sędzia Andrzej Kisielewicz, uzasadniając uchwałę.
Diagnosta wystawił 32 zaświadczenia o badaniach pojazdów, które się  nie odbyły
Dotychczas sądy różnie odnosiły się do podstaw cofnięcia diagnoście uprawnień. Starosta lipnowski np. cofnął uprawnienia diagnoście ze stacji kontroli pojazdów, gdy sąd karny skazał go za potwierdzenie w dowodzie rejestracyjnym małego fiata niewykonanych badań technicznych. Starosta i Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku, a następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy i NSA uznały to za wystarczającą podstawę do podjęcia takiej decyzji.
Zapadły jednak i inne wyroki. Diagnosta ze stacji kontroli pojazdów w P. wystawił co najmniej 32 zaświadczenia o przeprowadzeniu badań technicznych pojazdów, które nigdy się nie odbyły. Gdy sąd karny uznał go za winnego, starosta cofnął uprawnienia, a WSA w Poznaniu oddalił skargę diagnosty. NSA natomiast uwzględnił skargę kasacyjną. Z art. 84 ust. 3 ustawy o ruchu drogowym wynika, że niezbędnym warunkiem cofnięcia uprawnień jest stwierdzenie określonych uchybień w wyniku kontroli – wskazał sąd. Jeżeli kontrola ich nie stwierdzi, nie można pozbawić uprawnień. Wspomniany przepis jako przepis o charakterze sankcyjnym musi być stosowany ściśle, a w opisanej sytuacji dwie kontrole nic nie wykryły.
Wątpliwości interpretacyjne dotyczące art. 84 ust. 3 prawa o ruchu drogowym spowodowały różnice również w orzeczeniach wojewódzkich sądów administracyjnych w Warszawie, Białymstoku, Szczecinie, Wrocławiu, Lublinie czy Olsztynie. Już sama skala takich spraw, a zwłaszcza ich możliwe skutki, wywołały potrzebę wyjaśnienia w drodze uchwały NSA, jak interpretować przepis mający na celu odsunięcie od czynności diagnostycznych nierzetelnych diagnostów.
NSA w rozszerzonym składzie zajął stanowisko, że sposób, w jaki zostało ujawnione, że diagnosta dopuścił się określonego naruszenia, nie ma znaczenia dla ewentualnego zastosowania sankcji przewidzianej w art. 84 ust. 3 ustawy o ruchu drogowym. Nie musi to więc być jedynie stwierdzenie uchybień w wyniku kontroli. W stacjach diagnostycznych kontrolowani przez starostę są bowiem przedsiębiorcy, a nie uprawnieni diagności.
Starosta cofa uprawnienia do badań technicznych pojazdów, jeżeli w wyniku kontroli zostało stwierdzone poświadczenie nieprawdy w zaświadczeniach czy we wpisach do dowodów rejestracyjnych.
Wszczęcie z urzędu postępowania o cofnięcie diagnoście uprawnień może jednak nastąpić nie tylko w wyniku takiej kontroli. Nie można wykluczyć wszczęcia takiego postępowania, gdy informacje zostały uzyskane podczas analizy akt sądowych innej sprawy lub pochodzą od innego organu – stwierdził NSA.
Czytaj także w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA