fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Prawo budowlane w pytaniach i odpowiedziach

Na pytania czytelników z zakresu prawa budowlanego odpowiada Renata Krupa-Dąbrowska
• Czy to prawda, że prawo budowlane nakazuje skończyć inwestycję w ciągu czterech lat od jej rozpoczęcia?
Nieprawda. Prawo budowlane przewiduje wygaśnięcie pozwolenia na budowę, jeżeli inwestor nie rozpocznie budowy w ciągu trzech lat od uprawomocnienia się decyzji w jego sprawie lub gdy roboty budowlane zostaną przerwane na czas dłuższy niż trzy lata (art. 37 prawa budowlanego).
Budowa w sąsiedztwie
• Chcę rozbudować barak. Mam już decyzję o warunkach zabudowy i jego plan. Ma on stanąć w odległości 4 metrów od ogrodzenia sąsiada. Czy muszę go powiadomić o rozpoczęciu budowy?
Sąsiedzi nie zawsze biorą udział w postępowaniu o wydanie pozwolenia, nawet jeśli brali udział w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy. Prawo budowlane przewiduje bowiem, że starosta wytycza obszar wokół obiektu, który ma być budowany. Robi to na podstawie przepisów odrębnych. Ich lista jest długa.
Są na niej wszystkie przepisy techniczno-budowlane oraz tzw. ochroniarskie, dotyczące np. ochrony zabytków, środowiska. Jednym z najważniejszych aktów na tej liście jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Mają one zastosowanie również do budowli, np. wiat, baraków, ale tylko wtedy, gdy pełnią one funkcję budynków.
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:
• 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
• 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy,
• 1,5 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Tak więc gdy barak będzie w odległościach przewidzianych we wspomnianym rozporządzeniu i w inny sposób nie wpłynie na zagospodarowanie działki sąsiedniej, np. nie przesłoni domu, nie zabierze światła i słońca, to starosta nie powiadomi sąsiada o planowanej rozbudowie.
Gdyby jednak barak miał być rozbudowywany przy granicy sąsiedniej posesji, to jej właściciel lub użytkownik będzie już stroną.
Uzupełnienie zabudowy
• Czy na suszarnię kontenerową trzeba uzyskać pozwolenie na budowę?
Prawo budowlane zwalnia z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 mkw. W tym wypadku wystarczy jedynie zgłoszenie.
Ustawodawca stawia jednak warunek, otóż takie suszarnie muszą być związane z produkcją rolną i uzupełniać zabudowę zagrodową na istniejącej działce siedliskowej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA