fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU Nr 236 z 8 listopada 2011

Ustawa (poz. 1396) z 19 sierpnia o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; wejdzie w życie 9 stycznia 2012 r., ale niektóre przepisy 9 grudnia bieżącego roku.
Rozporządzenia ministrów (poz. 1397 – 1405):
- finansów, z 19 września oraz 18 i 25 października, w sprawie:
– postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych (zmienione),
– zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice,
– trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat; te trzy od 23 listopada,
- gospodarki z 20 października w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych; 23 listopada,
- infrastruktury z 21 października w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech indentyfikacyjnych; 9 grudnia,
- sprawiedliwości z 20 października w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych (zmienione); 1 stycznia 2012 r.,
- spraw wewnętrznych i administracji, z 6, 14 i 21 października, zmieniające rozporządzenia w sprawie:
– należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania
– warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia; oba 23 listopada,
– wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego; 16 listopada.
Zobacz treść Dz.U. Nr 236
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA