fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Dyskryminujące ograniczenia w rekrutacji do przedszkola

Przyjęcie w uchwale zasady zawężającej grupę uprawnionych do ubiegania się o miejsce w przedszkolu jest sprzeczne z ustawą o systemie oświaty
www.sxc.hu
Nie można postanowić w uchwale rady, że do przedszkola będą przyjmowane jedynie dzieci z danej gminy – uważa wojewoda mazowiecki
Rada Gminy Puszcza Mariańska podjęła uchwałę w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego. W jej postanowieniach zapisano, że do punktu będą przyjmowane jedynie dzieci z tej gminy. Uchwała trafiła w trybie nadzorczym do wojewody mazowieckiego, a ten stwierdził, że tego rodzaju postanowienia są niezgodne z konstytucją i ustawą o systemie oświaty.
– W badanej uchwale zapisano, że rekrutacja do nowo utworzonego punktu przedszkolnego będzie prowadzona według zasady powszechnej dostępności – wyjaśnia wojewoda Jacek Kozłowski. – Jednocześnie zasadę tę rada gminy ograniczyła, wprowadzając do uchwały zapis, że do przedszkola będą przyjmowane dzieci z gminy Puszcza Mariańska. Tego rodzaju ograniczenie stanowi, w mojej ocenie, istotne naruszenie art. 32 Konstytucji RP mówiącego o równości wobec prawa i równym traktowaniu przez władze publiczne oraz o zakazie dyskryminowania w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny – dodaje wojewoda.
Zdaniem organu nadzoru przyjęcie w uchwale zasady zawężającej grupę uprawnionych do ubiegania się o miejsce w punkcie przedszkolnym jest również sprzeczne z przepisami ustawy o systemie oświaty, przewidują one bowiem możliwość dokonywania rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego (np. gdy do przedszkola w jednej gminie uczęszcza dziecko z gminy sąsiedniej). Są także sprzeczne z zasadą tworzenia innych form wychowania przedszkolnego najbliżej miejsca zamieszkania dziecka, zatem niezależnie od granic gminy.
Powyższe argumenty – w ocenie wojewody – uzasadniają uchylenie dyskryminującego przepisu zawartego w uchwale Rady Gminy Puszcza Mariańska jako sprzecznego z prawem.
Sygnatura akt LEX-I.4131.149. 2011.GH
Czytaj także w serwisach:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA