fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja

Ciekawe studia, więcej chętnych

Uniwersytet Techologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, jedna ze szkół najlepiej ocenionych przez MNiSW
Rzeczpospolita, Roman Bosiacki Roman Bosiacki
Prawie 40 uczelni spośród 228 starających się o granty dostanie pieniądze na prowadzenie kierunków zamawianych – ogłosiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Najlepiej oceniono projekty warszawskiej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zwycięskie uczelnie podzieliły się kwotą 200 mln złotych. Pieniądze przeznaczą m.in. na zwiększenie naboru na kierunkach kluczowych dla gospodarki, zorganizowanie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszych lat z matematyki i fizyki, unowocześnienie programów studiów, na zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów, na kursy i staże dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, na wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom, na udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych oraz na motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów w wysokości nawet 1000 zł miesięcznie dla każdego studenta.
Najwięcej pieniędzy dostanie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Bydgoska szkoła wyższa otrzyma 10,7 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zwiększenie naboru na kierunkach zamawianych, kluczowych dla gospodarki, tj. na biotechnologii, fizyce technicznej, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, mechanice i budowie maszyn, ochronie środowiska. Najlepszy projekt dotyczący zwiększenia liczby absolwentów przez uatrakcyjnienie kształcenia na kierunku wzornictwo przygotowała SWPS w Poznaniu i dostanie ponad
3,5 mln zł. – Czekamy na wpłatę pierwszej transzy. Zajmuje się tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, a nie, jak dotychczas, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – mówi Agnieszka Lewicka z SWPS.
Od 2008 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach rządowego programu kierunków zamawianych dofinansowuje kształcenie w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarki kraju: matematycznych, technicznych i przyrodniczych. Analizy wykazują, że absolwenci tych kierunków będą poszukiwani na rynku pracy, a kwalifikacje i wiedza zdobyte podczas studiów staną się nieodzownym elementem prawidłowego rozwoju polskiej gospodarki.

Najlepsze uczelniane projekty, które otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uczelnia – Tytuł projektu – Liczba punktów
1. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku wzornictwo na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu SWPS poprzez uatrakcyjnienie programu kształcenia – 119
2. Uniwersytet Łódzki – Analityka gospodarcza – studia z przyszłością – 116,5
3. Politechnika Częstochowska – Nowoczesny inżynier przyszłością naszej gospodarki – atrakcyjne studia na kierunkach zamawianych – 116
4. Uniwersytet Łódzki – Informatyka – studia z gwarancją sukcesu – 115
5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Studia na biotechnologii i ochronie środowiska UAM drogą do sukcesu zawodowego – 113,5
6. Politechnika Białostocka – Studiuj matematyczne metody informatyki na Politechnice Białostockiej – 113
7. Uniwersytet Jagielloński – Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji – 110,5
8. Politechnika Poznańska – Inżynier – fizyk dla innowacyjnych technologii – 110,5
9. Uniwersytet Śląski w Katowicach – Inżynier materiałów – materiał na inżyniera. Kształcenie zamawiane na kierunku inżynieria materiałowa UŚ – 110,5
10. Politechnika Łódzka – Inżynier środowiska inwestycją w przyszłość – 110,5
11. Politechnika Gdańska – Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej – Inżynier z przyszłością – 109,5
12. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy – Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy – 109,5
13. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego – Informatyka – Inwestycja w przyszłość – 109
14. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, grant Progress III – program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych – 108,5
15. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – Informatyka w WSG Bydgoszczy – atrakcyjny kierunek kształcenia – 108,5
16. Politechnika Świętokrzyska – Absolwenci kierunków technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach motorem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności – 108
17. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Bilans inżynierów na plus – studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej – 108
18. Politechnika Łódzka – Matematyka dźwignią innowacyjnej gospodarki – 107,5
19. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – biotechnologia i ochrona środowiska – 107,5
20. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki – Jutro należy do informatyków – 107
21. Politechnika Śląska – Program mentorski receptą na efektywne kształcenie na makrokierunku automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka na Politechnice Śląskiej – 107
22. Politechnika Śląska – Nanatrim – Poprawa atrakcyjności kształcenia na makrokierunku nanotechnologia i technologie procesów materiałowych – 106,5
23. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Inżynier gospodarki wodnej w dobie katastrof klimatycznych – 103,5
24. Politechnika Poznańska – Energetyka dla energicznych – 103
25. Politechnika Śląska, QUAPINFO – Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia na makrokierunku informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach – 102,5
26. Uniwersytet Warszawski – Kadry dla polskiej energetyki jądrowej – 102,5
27. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Budujące Beskidy – zwiększenie liczby absolwentów kierunku budownictwo na ATH – 102,5
28. Uniwersytet Rzeszowski – Informatyka twoją szansą – 102
29. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego – Inżynier mechanik – zawód z przyszłością – 101,5
30. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Studia zamawiane na UMCS – nowy kierunek fizyka techniczna – 101,5
31. Uniwersytet Warszawski – Fizyka plus – 101,5
32. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – „Ochrona środowiska – studia z pasją i przyszłością" – 101
33. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – Zostań dobrym inżynierem – 101
34. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi – Praktyka dla Informatyka – 100,5
35. Akademia Pomorska w Słupsku – Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością – 100
36. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – Zaprogramuj swoją przyszłość – kierunki zamawiane w Łomży – 100
37. Politechnika Częstochowska – Inżynier Informatyk – niezastąpiony pracownik w nowoczesnym przemyśle – 100
38. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie – Versatilists. profesjonalna i kompetentna informatyka jako kierunek zamawiany zwiększający liczbę absolwentów o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy w WSEI w Lublinie – 99,5
39. Uniwersytet Jagielloński – Zwiększenie liczby absolwentów innowacyjnych kierunków studiów: zaawansowane materiały i nanotechnologia oraz studia matematyczno-przyrodnicze na UJ – 99,5
źródło: MNiSW
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA