fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sądownictwo

Według konstytucji prokurator nie może zasiadać w Sejmie

Najlepiej byłoby, żeby prokuratorzy w stanie spoczynku wybrani do Sejmu zrzekli się jednego z tych stanowisk już teraz – mówi konstytucjonalista prof. Piotr Winczorek
Rz: Czy konstytucja zezwala na łączenie funkcji prokuratora i posła?
Prof. Piotr Winczorek: Art. 103 ust. 2 konstytucji nie pozostawia tu wątpliwości. Prokurator nie może sprawować mandatu poselskiego.
Czy zasada ta odnosi się też do  prokuratora w stanie spoczynku?
Przepis ten nie różnicuje prokuratora i prokuratora w stanie spoczynku. Dodatkowo prokurator w stanie spoczynku ma obowiązki prokuratorskie. Korzysta też z pewnych przywilejów przynależnych prokuratorowi, jak immunitet czy wynagrodzenie za czas spoczynku zamiast niższej emerytury. Dlatego powinno się do niego stosować te same zasady, co do prokuratora czynnego zawodowo.
Ale art. 65a ustawy o prokuraturze wskazuje, że prokurator wybrany do Sejmu musi zrzec się stanowiska, chyba że przechodzi w stan spoczynku.
Z przepisu tego można  wywnioskować, że prokurator w stanie spoczynku może pełnić funkcję posła. Ale moim zdaniem jest on sprzeczny z konstytucją.
Dość często się zdarza, że stosowane są przepisy niezgodne z konstytucją.
Dlatego najlepiej byłoby, gdyby jak najszybciej trafiła skarga w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.
Co do tego czasu powinni zrobić prokuratorzy wybrani do Sejmu?
Jeżeli teraz zrzekną się jednego z tych stanowisk, znikną wątpliwości, jakie się pojawiły. Gorzej będzie, jeżeli sprawą zajmie się TK i zdecyduje, że łączenie funkcji posła i prokuratora w stanie spoczynku jest sprzeczne z konstytucją. Wtedy zarzuty pod adresem tych prokuratorów będą jeszcze większe, że mając świado- mość wątpliwości prawnych, zdecydowali się łączyć te funkcje. Dlatego najlepiej byłoby, by zrzekli się jednego z tych stanowisk teraz. Pojawia się jednak pytanie, czy po zakończeniu kadencji Sejmu będą mogli wrócić na stanowisko prokuratora w stanie spoczynku. To też wymaga analizy i jasnej odpowiedzi.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA