fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU Nr 216 z 11 października 2011

Rozporządzenia ministrów (poz. 1274 – 1279):
- edukacji narodowej, z 7 i 28 września, zmieniające rozporządzenia w sprawie:
– ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji,
– standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe; oba wejdą w życie 26 października,
- finansów, trzy z 26 września, w sprawie:
– zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn; 23 października,
– obszarów właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe; 30 marca 2012 r.,
– wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (zmiana); 23 października,
- infrastruktury z 23 września w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu; 26 października.
Zobacz treść Dz.U. Nr 216
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA