fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 9 czerwca 2011

INFORMATYZACJA
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (DzU nr 93, poz. 545?),
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (DzU nr 93, poz. 546),
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (DzU nr 93, poz. 547),
PRZEDSIĘBIORCY
- niektóre przepisy ustawy  z 25 marca  2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców  (DzU nr 106, poz. 622).
NIERUCHOMOŚCI
- w zakresie określonym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 maja (SK 9/08) 7 czerwca stracił moc art. 216 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU nr 115, poz. 673)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA