fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wysokość świadczenia zgodna z dniami zasiłkowymi

Raport ZUS RSA sporządzamy w celu przekazania informacji o wypłaconych świadczeniach oraz o przerwach w opłacaniu składek. Okresy, za które płatnik wypłacił świadczenie lub wyrównanie świadczenia (data "od" i data "do"), nie mogą przy tym wykraczać poza ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy raport. Daty te mogą być natomiast wcześniejsze. Umożliwia to w praktyce wykazywanie wypłacanych z opóźnieniem świadczeń (np. zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich) i rozliczanie w dokumentach za miesiąc, kiedy płatnik faktycznie je uiścił. Nie ma w związku z tym potrzeby, by pracodawca uprawniony do wypłaty świadczeń przekazywał raport ZUS RSA z "zerową" kwotą świadczenia za miesiąc, kiedy zatrudniony przebywał na zwolnieniu lekarskim, a on nie wypłacił mu zasiłku chorobowego. Proponowany przez czytelniczkę raport ZUS RSA za lipiec z wykazaniem okresu zasiłkowego za lipiec oraz kwoty zasiłku za czerwiec i lipiec należy uznać za sporządzony niezgodnie ze stan...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA