fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odmowa przyznania środków unijnych jest decyzją

Gminy i przedsiębiorcy, którym nie przyznano dofinansowania z funduszy wspólnotowych, mogą się skarżyć do sądów administracyjnych. Informacje o odmowie dofinansowania są decyzjami - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w trzech wyrokach
O dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego starał się Zambrów w woj. podlaskim. Program modernizacji układu transportowego zajął drugie miejsce w rankingu regionalnych przedsięwzięć, ale ostatecznie wylądował na liście rezerwowej. Minister gospodarki i pracy (obecnie minister rozwoju regionalnego) odrzucił odwołanie. Jego zdaniem czynności poprzedzające zawarcie umowy o dofinansowaniu mają charakter cywilny i może je oceniać jedynie sąd powszechny, a nie organ administracji.WSA uchylił rozstrzygnięcie ministra. Uznał, że procedura określająca zasady i tryb składania wniosku o dofinansowanie, tak jak jego rozpatrywanie poprzedzające zawarcie umowy, ma charakter postępowania administracyjnego i powinna się kończyć decyzją.W skardze kasacyjnej do NSA minister przekonywał, że pism informujących o nieuwzględnieniu wniosku nie można traktować jako decyzji. Tryb wyboru wniosków o dofinansowanie programu nie przewiduje wydawania decy...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA