fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rozliczamy koszty w firmie prowadzącej księgi rachunkowe

Tabela 1
Nieznane
Od tego roku przedsiębiorcy muszą się stosować do zmienionych reguł rozliczania kosztów podatkowych. Niestety, przepisy podatkowe nie są precyzyjne. Podział kosztów na bezpośrednie i inne nie jest dość wyraźny, a moment ich rozpoznania dla celów podatkowych też budzi wątpliwości, zwłaszcza u podatników prowadzących księgi rachunkowe
Jedną z zasad rachunkowości jest zasada memoriału. W prawie podatkowym mamy zasadę potrącalności kosztów. Nie są one tożsame.Według art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa ujmujemy wszystkie osiągnięte, przypadające na jego rzecz przychody i obciążające je koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.Zasada memoriału polega na ujęciu w księgach rachunkowych i następnie w sprawozdaniu finansowym ogółu operacji gospodarczych, które wystąpiły w danym okresie, niezależnie od tego, czy zostały opłacone, czy nie. Oznacza to, że w księgach rachunkowych ujmujemy:- wszystkie przychody os...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA