fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dyrektorzy szkół nie mogli ustalać wysokości dodatków

Sądy administracyjne nie mogą porównywać treści uchwał wydawanych w tej samej sprawie przez rady gmin. Jest to kompetencja wojewodów i organów sprawujących nad nimi nadzór - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił skargę gminy Olesno na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody opolskiego dotyczące regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wojewoda unieważnił paragrafy o dodatku motywacyjnym oraz wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe. Jego zdaniem przepisy uchwały regulujące kwestię dodatków są sprzeczne z art. 30 ust. 6 Karty nauczyciela. Mówi on, że organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, określa dla nauczycieli, w drodze regulaminu, wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw. W uchwale Rady Miejskiej Olesna brakuje przepisów regulujących wysokość stawek dodatków, § 5 regulaminu ustala jedynie łączną kwotę na nie w poszczególnych szkołach. W § 6 rada upoważnia do ich rozdziału dyrektorów szkół, a przy dodatkach dla dyrektorów szkół - burmistrza. Wojewoda uznał za ni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA