fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Unieważniona uchwała

Wojewoda mógł unieważnić całą uchwałę, chociaż zakwestionował tylko jej niektóre punkty -stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Wojewoda lubuski zakwestionował regulamin dostarczania wody i odbioru ścieków uchwalony przez radę miejską Nowej Soli. Uznał, że aż kilkanaście jego paragrafów narusza ustawę z 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim RM Nowej Soli zarzuciła, że wojewoda błędnie zinterpretował lub też pominął niektóre przepisy. W jej opinii nie naruszają one ustawy imają w niej oparcie.
WSA uwzględnił skargę rady, gdyż rozstrzygnięcie wojewody nie spełnia wymogów z art. 91 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Jest dowolne, gdyż mimo że wojewoda zgłosił zastrzeżenia tylko do części paragrafów, unieważnił całą uchwałę. Uzasadnienie jest lakoniczne, a zarzuty wobec poszczególnych przepisów -niepogłębione.
W skardze kasacyjnej do NSA wojewoda stwierdził, że chodziło nie tylko o niezgodność niektórych paragrafów uchwały z ustawą, ale i oto, że w regulaminie nie było przepisów, które obowiązkowo powinny się tam znaleźć. NSA uchylił wyrok WSA i oddalił skargę RM Nowej Soli. -Wojewoda wyraźnie wskazał, dlaczego postanowienia regulaminu wykraczają poza upoważnienie ustawy albo są z nią sprzeczne - podkreśliła sędzia Małgorzata Stahl. Należało też unieważnić całą uchwałę, ponieważ po usunięciu zakwestionowanych paragrafów regulamin nie ustalałby podstawowych kwestii (sygn.IIOSK1663/06).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA