Syndyk może żądać opłacenia objętych a nie opłaconych akcji

www.sxc.hu
Likwidator ma prawo ściągać od akcjonariuszy niepokryte należności z ich akcji
Prawną podstawą do tego jest art. 471 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FCB5E992C764AA693271672CA0E0EF77?id=133014]kodeksu spółek handlowych[/link]. [b]Sąd Najwyższy w uchwale z 16 sierpnia 2010 r. (sygn. III CZP 56/10)[/b] uznał, że z takim żądaniem może wystąpić przeciwko akcjonariuszom do sądu także syndyk masy upadłości, jeśli termin płatności tych należności przed ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej jeszcze nie upłynął, a akcjonariusze nie zostali wezwani przez likwidatorów, zgodnie z art. 471 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FCB5E992C764AA693271672CA0E0EF77?id=133014]k.s.h.[/link], do uzupełnienia wkładu.Chodzi o sytuację, gdy w toku postępowania likwidacyjnego okazało się, że są podstawy do ogłoszenia upadłości. Wówczas na likwidatorze czy likwidatorach ciąży obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości likwidowanej spółki.[srodtytul]Płatność odroczona na dziesięć lat [/srodtyt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL