fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sylwetki

Na początek dla inwestorów z grubym portfelem

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Rozmowa: Iwona Sroka, prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
[b]Wszystko wskazuje na to, że od 1. lipca krótka sprzedaż będzie możliwa tylko w teorii, bo domy maklerskie nie zdążyły się przygotować. Narzekają, że dopiero niedawno poznały zasady opracowane przez GPW i KDPW. Dlaczego tak długo to trwało?[/b]
Giełda i Krajowy Depozyt przygotowywały rynek do nowych rozwiązań już od dłuższego czasu. Zaraz po złożeniu oficjalnych wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie zmian w Regulaminie KDPW i GPW, czyli w listopadzie 2009 roku, spotkaliśmy się z przedstawicielami rynku i informowaliśmy o kierunku zmian i nowych rozwiązaniach dotyczących krótkiej sprzedaży. Okres uzgodnień z KNF wpłynął na wydłużenie czasu przygotowania się obu instytucji, a tym samym i uczestników rynku, do wdrożenia krótkiej sprzedaży w nowej formule. Pragnę także dodać, iż regulacje KDPW nie przekładają się bezpośrednio na wymogi wobec systemów informatycznych użytkowanych przez uczestników KDPW. Sądzę, że po stronie domów maklerskich największych przygotowań wymaga zaoferowanie nowej usługi swoim klientom detalicznym w zgodzie z wymogami dyrektywy MiFID oraz z uwzględnieniem ryzyka braku dostawy na dzień rozrachunku w KDPW przez klienta odpowiedniej liczby papierów sprzedanych na krótko. W mojej opinii od 1 lipca krótką sprzedaż zaczną realizować domy maklerskie na rachunek własny oraz klienci profesjonalni.
[b]Czy KDPW jest gotowe do obsługi krótkiej sprzedaży (jakie elementy musieli Państwo przygotować, zmiany poczynić)?[/b]
Jesteśmy w pełni gotowi do obsługi ewentualnego wzrostu liczby zawieszeń rozrachunku i rozliczeń w związku z realizacją zleceń KS w nowej formule. W przypadku KDPW przygotowania polegały na wypracowaniu zasad monitorowania i limitowania naturalnego dla krótkiej sprzedaży wzrostu ryzyka rozliczeniowego. Zbudowaliśmy w systemie depozytowo-rozliczeniowym kdpw_stream moduł do wyliczania dwóch rodzajów wskaźników limitujących: ogólnego - dla papieru wartościowego, oraz indywidualnego - dla danego członka Giełdy na danym papierze wartościowym. W przypadku przekroczenia któregokolwiek z tych limitów KDPW wysyła do GPW dyspozycję "blokady" możliwości przyjmowania przez Giełdę zleceń oznaczonych znacznikiem KS począwszy od następnego dnia sesyjnego, czy to na danym papierze w ogóle, czy tylko wobec danego członka Giełdy (lub danego członka Giełdy na wszystkich papierach, jeśli przekroczy wskaźniki na co najmniej 3 papierach wartościowych). Odwieszenie takiej możliwości następuje także na podstawie dyspozycji KDPW, wysłanej w przypadku, gdy wskaźniki obniżą się do odpowiedniego poziomu zapisanego w naszych regulacjach.
[b] Krótka sprzedaż rusza w Polsce w momencie, kiedy Niemcy wprowadzają obostrzenia. Czy inwestorzy, szczególnie początkujący, mogą obawiać się takich transakcji?[/b]
W mojej opinii początkujący, niedoświadczeni inwestorzy mogą nie mieć jeszcze możliwości składania zleceń krótkiej sprzedaży - kwestia przygotowania domów maklerskich do świadczenia tej usługi zgodnie z MiFID. Dyrektywa MiFID wymaga bowiem dostosowania zakresu oferowanych przez brokerów usług do wiedzy klienta o danym instrumencie, w tym przypadku - strategii inwestycyjnej. Firmy inwestycyjne powinny zweryfikować wiedzę klientów w zakresie KS, a następnie podpisać stosowne umowy w zakresie tej usługi. Jeśli chodzi o przykład niemiecki (i nie tylko) to ograniczenia w zakresie transakcji krótkiej sprzedaży dotyczą tzw. nagiej krótkiej sprzedaży, która na naszym rynku nie jest przewidziana. W naszym przypadku zbywca papierów wartościowych na krótko jest zobowiązany do posiadania ramowych umów pożyczek umożliwiających mu pozyskanie papierów w terminie wymaganym dla rozrachunku transakcji zbycia w Krajowym Depozycie.
[b]Kiedy powstanie platforma pożyczek papierów wartościowych? [/b]
W Krajowym Depozycie pracujemy aktualnie nad modelem systemu pożyczek anonimowych dla uczestników KDPW, który planujemy wdrożyć w II kwartale 2011 roku. Uczestnicy działaliby na platformie w imieniu własnym. Mogliby jednak składać zlecenia w związku z zapotrzebowaniem ze strony swoich klientów. System, nad którym pracujemy, będzie ułatwiał uczestnikom kojarzenie stron pożyczki, jej rozliczenie, rozrachunek oraz zarządzanie zabezpieczeniami. W II kwartale 2011r. planujemy wprowadzenie uproszczonego modelu kojarzenia stron pożyczki oraz docelowego modelu zarządzania zabezpieczeniami. W momencie gdy GPW będzie gotowa z platformą do zawierania pożyczek rynkowych, KDPW wykorzysta swoje rozwiązania w celu rozliczenia, rozrachunku oraz zarządzania zabezpieczeniami zawartej transakcji pożyczki. Pamiętajmy także, że obecnie istnieje system pożyczek automatycznych wspierających płynność rozrachunku transakcji, a także system pożyczek bilateralnych, na zlecenie, który jest obsługiwany przez KDPW.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA