fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Pomoc nie zawsze wolna od daniny

www.sxc.hu
Student nie zapłaci podatku od stypendium z uczelni. Inaczej może być, gdy wspiera go prywatna firma lub fundacja
Studenci otrzymują stypendium z różnych źródeł – m.in. uczelni, fundacji pomagającej np. młodym talentom lub od prywatnego przedsiębiorstwa. Opodatkowanie zależy od tego, kto ufundował pomoc i na podstawie jakich przepisów.
Z podatku zwolniona jest pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów pochodząca z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni. Chodzi o wsparcie przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, prawa o szkolnictwie wyższym oraz o stopniach naukowych. Dotyczy to zarówno stypendiów socjalnych, np. ze względu na niski dochód w rodzinie, jak i tych za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
[srodtytul]Kiedy obowiązuje limit[/srodtytul]
Inaczej będzie z osobami, którym wsparcie przyznała organizacja pożytku publicznego, a regulamin ubiegania się o nie został podany do wiadomości publicznej za pomocą np. Internetu czy środków masowego przekazu. Wolna od podatku jest wówczas kwota do 380 zł miesięcznie. Ten sam limit odnosi się do stypendiów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, np. rady miasta.
[wyimek]Jeśli stypendium jest wolne od PIT, nie składamy zeznania do urzędu skarbowego[/wyimek]
Jeśli pomoc wynosi np. 500 zł miesięcznie, to student płaci podatek od 120 zł. Fundacja lub samorząd – jako płatnik – odprowadza zaliczkę na podatek, a po zakończeniu roku wystawia do końca lutego informację o dochodach na druku PIT-8S.
Warunkiem częściowego zwolnienia jest złożenie płatnikowi oświadczenia na druku PIT-2C, że nie uzyskuje się równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu. Wyjątkiem jest renta rodzinna oraz dochody opodatkowane ryczałtowo lub z tytułu zbycia nieruchomości. Jeśli więc ktoś ma zarobki z pracy lub działalności gospodarczej, to płaci daninę od całości. Zyski np. z giełdy nie mają zaś tu znaczenia.
[srodtytul]Prywatne wsparcie[/srodtytul]
Zdarza się też, że stypendia fundowane są przez osoby fizyczne lub przez firmy. Z reguły taka pomoc jest opodatkowana w całości. Dla studenta lub ucznia będzie to przychód z tzw. innych źródeł. Musi go uwzględnić w zeznaniu do końca kwietnia następnego roku.
– Nowością w rozliczeniu za 2009 r. jest możliwość zwolnienia w całości z podatku stypendiów za wyniki w nauce przyznanych przez osoby fizyczne i prywatne firmy, które zostaną zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa – mówi Paweł Nocznicki, doradca podatkowy w Accreo Taxand. Wynika to ze zmiany prawa o szkolnictwie wyższym, która obowiązuje od 16 grudnia 2009 r.
– Jeśli chodzi o stypendia, dla których zwolnienie jest limitowane kwotowo, otrzymujące je osoby powinny pamiętać o złożeniu przed pierwszą wypłatą oświadczeniu na druku PIT-2C. W przeciwnym razie stracą prawo do preferencji. Należy również zwrócić uwagę na terminowość wypłaty stypendiów. Część organów podatkowych uznaje, że gdy stypendium za dany miesiąc zostanie wypłacone z opóźnieniem i np. w lutym dana osoba otrzyma pieniądze za dwa miesiące, to i tak obowiązuje jeden limit 380 zł – dodaje Paweł Nocznicki.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA