fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Usługi dla zagranicznego oddziału nie są opodatkowane

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Jak opodatkować wzajemne „usługi” między polskim przedsiębiorcą a jego zagranicznym oddziałem? Przepisy ustawy o VAT nie dają wprost odpowiedzi na to pytanie
Stąd w praktyce pojawiają się wątpliwości dotyczące m.in. wewnątrzzakładowych świadczeń doradczych, szkoleń pracowników, przetwarzania danych, obsługi IT.[srodtytul]Świadczenie bez VAT[/srodtytul]Naszym zdaniem nie jest to działalność podlegająca VAT, dlatego że nie dochodzi tu do świadczenia usług pomiędzy podatnikiem VAT a beneficjentem usługi. Czynności takie przedsiębiorca wykonuje bowiem na swoją korzyść (spółka macierzysta i oddział stanowią jedno przedsiębiorstwo). Potwierdzeniem tej tezy jest orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 23 marca 2006 r. (C-210/04, sprawa Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate przeciwko FCE Bank plc), w którym Trybunał uznał, że oddział zagraniczny nie jest samodzielnym podmiotem prawa, tzn. nie jest na niego przenoszone ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (nie został wyposażony w wyodrębniony kapitał), a więc nie jest on odrębnym od jednostki macierzystej...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA